سال 1398: رونق تولید
فرم ثیت نام دفتر مشاوره

فرم ثبت نام الکترونیکی دفتر مشاوره کوشا

کلاس های آموزشی مهارت های زندگی

نام : *
نام خانوادگی : *
سن: *
رشته تحصیلی: *
مقطع تحصیلی: کاردانی کارشناسی
وضعیت تاهل: مجرد متاهل
شغل:
شماره تلفن همراه: *
کلاس آموزش پیش از ازدواج

روز مورد درخواست جهت تشکیل کلاس
یکشنبه ساعت 15 الی 16
پنج شنبه ساعت 15 الی 16
کلاس مدیریت خشم یکشنبه ساعت 15 الی 16
پنج شنبه ساعت 15 الی 16

کلاس آشنائی با مضرات سوء مصرف مواد مخدر

یکشنبه ساعت 15 الی 16
پنج شنبه ساعت 15 الی 16
کلاسها در صورت رسیدن به حدنصاب تشکیل خواهد شد.

شروع کلاسها نیمه دوم آبان 95 می باشد.