سال 1397: سال حمایت از تولید داخلی
اخبار امور مالی

 

 

اطلاعیه حق نظارت
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم
به اطلاع می رساند که هرچه سریعتر نسبت به پرداخت حق نظارت در سامانه سجاد تا تاریخ 94/08/28 اقدام نمائید در غیر این صورت از این تاریخ به بعد هیچگونه خدمات آموزشی ، فرهنگی ، گواهی اشتغال به کارو ... انجام نخواهد شد.لازم به ذکر است، پرداخت به صورت اینترنتی(edu.uast.ac.ir) می
باشد.