سال 1398: رونق تولید
ثبت نام دوره انستیتو بازرسی هلند
فرم ثبت نام دوره آموزشی انستیتو بازرسی هلند
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر : *
کد ملی : *
 آپلود عکس پرسنلی:
 

فرمت عکس ارسالی jpeg و اندازه عکس ارسالی حداکثر50k باشد
آدرس :
شماره موبایل : *
میزان تحصیلات :
 رشته تحصیلی:
 آسانسور
 غیر از آسانسور
 هزینه دوره مبلغ 200هزار تومان میباشد و شماره کارت جهت واریز وجه  6274121173779208 (به نام سمانه سجادی-سیدعلی سجادی و علیرضا حسینی) است.
 آپلود تصویر فیش واریزی:
 

فرمت عکس ارسالی jpeg و اندازه عکس ارسالی حداکثر50k باشد
کد امنیتی متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*