سال 1398: رونق تولید
شورای تعامل

گزارش برگزاری انتخابات شورای تعامل دانشجویی و انجمن های علمی :      

(آبان ماه 1394)

 انتخابات شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی روز دوشنبه مورخ : 25/08/94 در سالن اجتماعات مرکز کوشا با حضور دانشجویان کاردانی و کارشناسی مرکز برگزار گردید و با رای اکثریت دانشجویان آقای مهدی قره باغی به عنوان دبیر جدید شورای تعامل و تبادل نظر دانشجویی مرکز کوشا برگزیده شدند.

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

شماره دانشجویی

سمت در شورای تعامل

رشته

مقطع تحصیلی

1

مهدی قره باغی

0310892015

093236001180021

دبیر

مهندسی ماشین افزار

کارشناسی

2

علی جانپور

0451714253

93136001180236

عضو اصلی

کنترل عددی

کارشناسی

3

کامران بابادی

4269466243

93136001160064

عضو اصلی

برق صنعتی

کاردانی