سال 1398: رونق تولید
مهارت مشترک

دروس مهارت مشترک رشته های کاردانی و کارشناسی ترمی و پودمانی که حتماً باید در طی دوره2 ساله گذرانده شود شامل موارد ذیل است:

دروس مهارت مشترک در دوره کاردانی برای هر رشته 4 درس به شرح ذیل می باشد:

کاردان فنی آسانسور:ایمنی و بهداشت-گزارش نویسی-کارآفرینی-اصول سرپرستی

کاردان فنی تاسیسات صنعتی:ایمنی و بهداشت-مهارتها و قوانین کسب و کار-مبانی کنترل کیفیت

کاردان فنی قالبسازی فلزی:ایمنی و بهداشت-مهارتها و قوانین کسب و کار-کارآفرینی-مبانی کنترل کیفیت

کاردان فنی قالبسازی پلاستیک:کارآفرینی-ایمنی وبهداشت-کاربرد فناوری اطلاعات مبانی کنترل کیفیت

کاردان فنی اینترنت و شبکه،برنامه سازی کامپیوتر،شبکه های کامپیوتری:اصول سرپرستی-اخلاق حرفه ای-کارآفرینی-گزارش نویسی

کاردان فنی جوشکاری:اصول سرپرستی-کارآفرینی-مهارتها و قوانین کسب و کار-گزارش نویسی

کاردان فنی کنترل:ایمنی و بهداشت در رشته های پودمانی-کارآفرینی در رشته های ترمی-کاربرد فناوری اطلاعات-گزارش نویسی-اصول سرپرستی

کاردان فنی برق صنعتی:مبانی کنترل کیفیت-ایمنی و بهداشت-کاربرد فناوری اطلاعات-کارآفرینی

کاردان فنی ابزاردقیق:اصول سرپرستی-کارآفرینی-کاربرد فناوری اطلاعات-گزارش نویسی

کاردان فنی نقشه کشی :گزارش نویسی-اصول سرپرستی-ایمنی و بهداشت-کارآفرینی

کاردان فنی ماشین افزار:اخلاق حرفه ای-ایمنی و بهداشت-گزارش نویسی-مهارتها و قوانین کسب و کار

کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی:کارآفرینی-کاربرد فناوری اطلاعات-مهارتها و قوانین کسب و کار-خدمات الکترونیک

 

دروس عمومی کاردانی:

اخلاق و تربیت اسلامی-معارف اسلامی(اندیشه اسلامی1)-زبان فارسی-زبان خارجه تربیت بدنی1-دانش خانواده و جمعیت

دروس عمومی (مقطع کارشناسی)

تاریخ امامت-اندیشه اسلامی2-تفسیر موضوعی قرآن-انقلاب اسلامی-ورزش 1( تربیت بدنی 2)

دروس مهارت مشترک در دوره کارشناسی برای هر رشته   3 درس به شرح ذیل می باشد:

مهندسی فناوری آسانسور:مدیریت منابع انسانی-کنترل پروژه-مهارتهای مسئله یابی

مهندسی فناوری مکانیک خودرو:مدیریت کسب و کار-اصول و فنون مذاکره-تحلیل هزینه و منفعت

مهندسی فناوری قالبسازی:کنترل پروژه-مهارتهای مسئله یابی-مدیریت کسب و کار

مهنسی فناوری جوش و بازرسی جوش:مدیریت منابع انسانی-مدیریت کسب و کار-تحلیل هزینه و منفعت

مهندسی فناوری کنترل عددی:مدیریت منابع انسانی-مهارتهای مسئله یابی-کنترل پروژه

مهندسی فناوری کنترل ا بزاردقیق:کنترل پروژه-مهارتهای مسئله یابی-اصول و فنون مذاکره

مهندسی فناوری الکترونیک :مهارتهای مسئله یابی -اصول و فنون مذاکره (در رشته های پودمانی مدیریت کسب و کار)کنترل پروژه

مهندسی فناوری نقشه کشی صنعتی:مهارتهای مسئله یابی-مدیریت کسب و کار-کنترل پروژه

مهندسی فناوری ماشین افزار:مدیریت کسب و کار-مهارتهای مسئله یابی-کنترل پروژه

کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی:مهارتهای مسئله یابی-مدیریت منابع انسانی-روانشناسی کار

 

 

دانشجویان مقطع کارشناسی که در مقطع کاردانی دو درس کارآفرینی و تنظیم خانواده را نگذرانده اند می بایست این دو درس را در مقطع کارشناسی بگذرانند.

برای دانشجویان رشته های مهندسی فناوری فقط گذراندن درس تنظیم خانواده (دانش خانواده )که در مقطع کاردانی نگذرانده اند ،الزامی است

دانشجویان مقطع کارشناسی که دارای مدرک معادل هستند می بایست دو درس کارآفرینی و کاربرد فناوری اطلاعات را در دوره کارشناسی بگذرانند.