جمعه ٢٠ تير ١٣٩٩
اخبار > لینک تمام گروهها و کانال های مدرسین در ترم 982


  چاپ        ارسال به دوست

لینک تمام گروهها و کانال های مدرسین در ترم 982

لینک تمام گروهها و کانالهای تلگرامی و واتس آپ مدرسین در ترم 982

 

نام مدرس

گروه

لینک گروه

هرمز پاکزاد

تلگرام

لينك كانال تلگرامي درس كارگاه جوشکاری تحت محافظ گاز

https://t.me/joinchat/AAAAAFUT0qzkRzpMHkWrqQ

 

#لينك كانال تلگرامي درس كارگاه_جوشکاری_اکسی_گاز_و_برشکاری

https://t.me/joinchat/AAAAAFZTyLhmhRNZuXv5Eg

 

#لينك كانال تلگرامي درس كارگاه_جوشکاری

https://t.me/joinchat/AAAAAFZTyLhmhRNZuXv5Eg

 

#لينك كانال تلگرامي درس كارگاه_اصول_جوشکاری

https://t.me/joinchat/AAAAAFZTyLhmhRNZuXv5Eg

علی محمدی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #کاربرد_رایانه_در_حسابداری با استاد #محمدی

����هر دو گروه سه شنبه 14تا17 و سه شنبه 17تا20

https://t.me/mohammadi_koosha

 

جعفر بذرافشان

تلگرام

لینک کانال تلگرام درس مدارهای الکترونیکی بذرافشان

https://t.me/electroniccircuitkusha

 

لینک کانال تلگرام درس الکترونیک کاربردی بذرافشان

https://t.me/electronickusha

 

لینک کانال تلگرام درس آزمایشگاه مدار مخابراتی بذرافشان

https://t.me/azcommunicationcircuits

 

لینک کانال تلگرام درس کنترل خطی بذرافشان

https://t.me/controllkusha

 

لینک کانال تلگرام درس مدار الکتریکی 2 بذرافشان

https://t.me/electricalcircuitskusha

 

لینک کانال آزمایشگاه مدار الکترونیکی با استاد بذرافشان

https://t.me/azelectronickusha

 

افشار خسروی

واتس آپ

 

لینک گروه واتس آپ درس آشنایی با سرویس دهنده اینترنتی و کارگاه آشنایی با سرویس دهنده با استاد افشار خسروی

https://chat.whatsapp.com/CeQ0lBmrP0L5sRY0djmhqp

امیر طالبی

تلگرام

����لینک کانال تلگرام درس #آزمدارمنطقی با استاد #طالبی

https://t.me/koosha_azmadarmanteqi_talebi

 

����لینک کانال تلگرام درس #آزسیستم کنترل خطی با استاد #طالبی

https://t.me/koosha_azcontrollkhati_talebi

 

 

����لینک کانال تلگرام درس #کنترل صنعتی و #آزکنترل صنعتی با استاد #کارگاه طالبی

https://t.me/koosha_controllsanati_talebi

 

����لینک کانال تلگرام درس #اندازه گیری الکتریکی و #آزاندازه گیری الکتریکی با استاد #طالبی

https://t.me/koosha_andazegiri_talebi

 

����لینک کانال تلگرام درس آزالکترونیک کاربردی با استاد طالبی

https://t.me/koosha_azelectronic_talebi

 

علیرضا برزگرزادگان

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس

 #آز_سیستم_کنترل_خطی روز جمعه با استاد#برزگرزادگان

https://t.me/joinchat/B_MDqBm-lUQ6HUdz9iM6eQ

 

����لینک گروه تلگرامی درس

#آز_الکترونیک روز جمعه با استاد #برزگرزادگان

https://t.me/joinchat/B_MDqBQmKw4dx5z3BLhh8Q

 

����لینک گروه تلگرامی

درس #آز_مدار_الکتریکی روز جمعه با استاد#برزگرزادگان

https://t.me/joinchat/B_MDqBj15_Pz9dhxDqXzoQ

 

مهدی بذرافشان

تلگرام

واتس آپ

����لینک گروه واتس اپ و تلگرام دروس زير با استاد #مهدی_بذرافشان

دروس

#حسابداری_مدیریت،

#حسابداری_بهای_ تمام_ شده ۲،

#کنترل_بودجه_صنعتی

 

https://chat.whatsapp.com/I9PLh5vCI0FLG7tMdca12q

 

https://t.me/joinchat/FqMtlRWzJWxHhMY598BB8A

 

����لینک گروه تلگرامی

#مدیریت_مالی_پیشرفته با استاد #مهدی_بذرافشان

https://t.me/joinchat/FqMtlR0ZGF02-KRaZelIRg

 

����لینک گروه تلگرامی با استاد #مهدی_بذرافشان

#شرکتهای_غیرسهامی

 #حسابرسی

https://t.me/joinchat/FqMtlRqkpBhS9TjGLFo0qA

 

����لینک گروه تلگرامی با استاد  #مهدی_بذرافشان #حسابداری_بهای_تمام‌شده_پیشرفته

https://t.me/joinchat/FqMtlR0ZGF02-KRaZelIRg

اکبر درویشی کلور

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس اخلاق اسلامی و دانش خانواده با استاد درویشی کلور

https://t.me/darvishi895

 

سرهرودی

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس#شیمی عمومی دانشجویان کاردانی جوشکاری و کاردانی مکانیک خودرو

مدرس این درس از خجسته به سرهرودی تغییر یافته است.

https://chat.whatsapp.com/KnaVPOVoKdLK6wiAAj9Elr

پوراسد

واتس آپ

����لينك گروه واتس آپ درس #ايمني و بهداشت ( كارداني جوشكاري) با استاد #پوراسد

https://chat.whatsapp.com/BTPY8pHODu403xfaFjnAQU

 

 

����لينك گروه واتس آپ درس #ايمني و بهداشت در محيط كار با استاد #پوراسد

https://chat.whatsapp.com/BTPY8pHODu403xfaFjnAQU

مژگان اسدیان

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس اصول و فنون مذاکره با استاد اسدیان

https://t.me/MozakereAsadian

 

آرزو وصالی

واتس آپ

لینک گروه واتس آپ درس زبان تخصصی کاردانی حسابداری با استاد وصالی

https://chat.whatsapp.com/HqOai1S1AeXL5nDwq8ZUkr

 

لینک گروه واتس آپ درس #زبان فنی مکانیک خودرو(کاردانی)استاد #وصالی

https://chat.whatsapp.com/FcHaRqIPWDhEGHIReEjNpy

 

لینک گروه واتس آپ درس #زبان تخصصی آسانسور روزهای پنجشنبه و جمعه

دانشجویانی که درس زبان تخصصی آسانسور را در روز پنجشنبه ساعت 10 تا 12،پنجشنبه 12تا 14 و جمعه 14 تا 16 دارند در این گروه عضو شوند

اين دروس با استاد وصالي برگزار مي گردد.

https://chat.whatsapp.com/J9TG765kHYNAQV2ceSwAbm

 

لینک گروه واتس آپ درس #زبان تخصصی کسب و کار (کارشناسی) با استاد #وصالی

https://chat.whatsapp.com/KaChUwRqsVGL05akr4uM02

 

لینک گروه واتس آپ درس #زبان تخصصی کارشناسی ماشین افزار با استاد وصالی

https://chat.whatsapp.com/J9TG765kHYNAQV2ceSwAbm

 

لینک گروه واتس آپ درس #زبان_فنی_آسانسور(کاردانی) روز #پنجشنبه 12تا14 و پنجشنبه 14 تا 16

https://chat.whatsapp.com/JM08YsNn6NK24xksNlKpjJ

 

معصومه بختیاری

تلگرام

 

لینک کانال تلگرامی زبان فارسی با استاد بختیاری ساعت ۱۴_۱۷

https://t.me/Zabanfarsybakhtiary

لینک کانال تلگرامی گزارش نویسی با استاد بختیاری ساعت ۱۲_۱۴

https://t.me/gazareshnevisy

 

لینک کانال تلگرامی گزارش نویسی با استاد بختیاری ساعت ۱۷_۱۹

https://t.me/gozareshnevisybakhtiary

 

لینک کانال تلگرامی گزارش نویسی با استاد بختیاری ساعت ۱۰_۱۲

https://t.me/gozareshnevisy

 

حمید مهران پور

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس #حسابداری مدیریت هزینه و حسابداری پیمانکاری با استاد#مهران پور

https://chat.whatsapp.com/Cnx6v1om4u08y88xyqlaMJ

 

رسول نعیم پور

واتس آپ

⏪لينك گروه واتس آپ درس #روش تحقيق در حسابداري با استاد#نعيم پور

https://chat.whatsapp.com/BXtHDjOan1w7cUd0kVVqTQ

 

⏪لينك گروه واتس آپ درس #مباني سازمان مديريت با استاد#نعيم پور

https://chat.whatsapp.com/El3TgsSBx5p3yerjQ2X0lm

 

⏪لينك گروه واتس آپ درس #حسابداري مديريت با استاد #نعيم پور

https://chat.whatsapp.com/KSbx5daIe1iCozDVBA9qnS

 

⏪لينك گروه واتس آپ درس #تجزيه و تحليل و طراحي سيستم با استاد#نعيم پور

https://chat.whatsapp.com/JLB4RqoBhuFGsFaYWywppw

 

کورش باوی

تلگرام

لينك گروه واتس آپ درس #حسابداري_ بهاي_ تمام _شده_ 1 با استاد#باوي

https://chat.whatsapp.com/GCvqxO4Bnt14E50rDfgxGr

 

لينك گروه واتس آپ درس#حسابداري_شركتهاي سهامي با استاد#باوي

https://chat.whatsapp.com/EsUxcVV7NQSBKVN8Rbxpfr

 

لينك گروه واتس آپ درس #مديريت مالي با استاد#باوي

https://chat.whatsapp.com/CSEUkbCClWh9C01o2WGqWq

 

امین بری

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی دروس زیر با استاد #بری در مقطع #کاردانی

����تکنولوژی دستگاه الکتریکی خودرو

����سامانه مدیریت موتور

����کارگاه سامانه مدیریت موتور

https://t.me/joinchat/BpkvBBjGh80gaD8oWG46Tg

 

����لینک گروه تلگرامی دروس کارشناسی با استاد بری

����تئوری حرکت خودرو

����تئوری تست نهایی خودرو

����کارگاه معاینه فنی

����آشنایی با موتور احتراق داخلی

����کاربرد نرم افزار در صنعت خودرو

����تکنولوژی پیشرفته در خودرو و کارگاه

����تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی و کارگاه

https://t.me/joinchat/BvXa9hpy-zIVwXKPvzzBxQ

 

����لینک گروه تلگرامی دانشجویانی که با استاد بری درس دارند (هر دو مقطع کاردانی و کارشناسی مکانیک خودرو)

https://t.me/joinchat/BvXa9hpy-zIVwXKPvzzBxQ

 

زهرا اسلامی

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس نمونه سازی رایانه ای با استاد اسلامی

https://chat.whatsapp.com/EnaPIdxxktc3CpB8asQwYo

 

����لینک گروه واتس اپ درس نقشه کشی رایانه ای پیشرفته با استاد اسلامی

https://chat.whatsapp.com/DBa4n15OW5560817WFvyP9

حوریه باقری

واتس آپ

لینک گروه واتس آپ درس #روانشناسی کار با استاد #باقری

https://chat.whatsapp.com/D47o1p10SiKJkf431AeF81

لینک گروه واتس آپ #اخلاق حرفه ای با استاد #باقری

https://chat.whatsapp.com/Jf8COnLKTeb4bLhHIQYI2K

����لینک گروه وانس آپ درس روانشناسی صنعتی در واتساپ

نام مدرس: #باقری

https://chat.whatsapp.com/JKYCXd7Zmt6AMVsXUcnUGa

 

ماندانا زعفرانلو

تلگرام

��������لینک کانال تلگرام درس #مبانی_کامپیوتر_و_برنامه_سازی و کارگاه با #استاد_زعفرانلو

https://t.me/joinchat/AAAAAFLzpK0o3CPVDQ7sVg

 

ابوالقاسم زال پور

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس ترمودینامیک با استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/C6K02DiXlgt93YHVwmJGGE

����لینک گروه واتس اپ درس ترموینامیک کاربردی با استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/Cpv3WLgaUNqEsqaBEheywy

����لینک گروه واتس اپ درس ترمودینامیک روز پنجشنبه ۱۸ تا ۲۰ استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/JrA0BiNOV2q8MEeA6YXJ0m

����لینک گروه واتس آپ درس ترمودینامیک انتقال حرارت با استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/LjqHaggQwQB6kjQA0MTRey

����لینک گروه واتس اپ درس فیزیک الکتریسته با استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/GRh9BdfGMd54usFjRHJR0q

����لینک کانال تلگرامی درس فیزیک مکانیک و فیزیک مکانیک و حرارت با استاد زال پور

https://t.me/joinchat/AAAAAFj0cftQftNUPuHOrg

����لینک کانال تلگرامی درس فیزیک کاربردی با استاد زال پور

https://t.me/joinchat/AAAAAEfnc4vRayLtH7p6xg

����لینک کانال تلگرامی درس فیزیک الکتربسیته با استاد زال پور

https://t.me/joinchat/AAAAAEwC2VsCN7o_j5G5lA

لینک گروه واتس آپ درس آز انتقال حرارت با استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/La9lMPERqd830r5N22E9vh

لینک گروه واتس آپ درس آز ترمودینامیک کاربردی با استاد زال پور

https://chat.whatsapp.com/CXSj2DiYzGg9IwewXMpExX

لینک گروه واتس آپ #درس_آز_مکانیک_سیالات با #استاد_زال_پور

https://chat.whatsapp.com/EhnvfSxLZvL4IP2iestbuG

محمد حسن کاشفی

تلگرام

����لینک گروه مدار الکتریکی و الکترونیک عمومی دانشجویان کاردانی الکترونیک با استاد کاشفی

https://t.me/joinchat/IrBrQEXBwy5CGXlCDgXCIQ

خواجه افضلي

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس #روشهای تولید با استاد #خواجه افضلی

https://chat.whatsapp.com/HhvKXKcK2cWFUoxDxZlBli

 

داود رمضاني

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس خدمات الکترونیک با استاد رمضانی

https://t.me/ghgfhfhfhg/3

 

لینک کانال تلگرامی درس کاربرد کامپیوتر در ایمنی و سلامت (کارشناسی ) با استاد رمضانی

https://t.me/softweargfd/6

 

لینک کانال تلگرامی درس برنامه سازی کامپیوتر (کاردانی آسانسور) با استاد رمضانی

https://t.me/khkghghg/3

 

لینک کانال تلگرامی درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات با استاد رمضانی پنجشنبه13 تا15

https://t.me/jhjgjgyt/4

 

لینک کانال تلگرامی درس مهندسی نرم افزار سیستم کنترل با استاد رمضانی

https://t.me/uyitkfkut/18

 

لینک کانال تلگرامی درس برنامه سازی کامپیوتر(کارشناسی بازرسی جوش و جوش) با استاد رمضانی در روزهای شنبه

https://t.me/turyrpo0/3

 

لینک کانال تلگرامی درس کارگاه مدیریت سنجش با استاد رمضانی

https://t.me/Davood_ramezani_Time17_20/4

لینک کانال تلگرامی درس کاربرد فناوری اطلاعات با استاد رمضانی روزهای یکشنبه 15 تا 17

https://t.me/iuiuoun/9

 

آزادگان

واتس آپ

لینک گروه واتس آپ درس #آزمایشگاه_ترمودینامیک با استاد #آزادگان

https://chat.whatsapp.com/Dg1CKqyDqDx9SBk35HexpX

 

لینک گروه واتس آپ درس #آزفیزیک با استاد #آزادگان  روز #یکشنبه

https://chat.whatsapp.com/ExNk0vzjV48B72Y9qCLwkO

 

لینک گروه واتس آپ درس #آزفیزیک_عمومی روزهای #پنجشنبه با استاد #آزادگان

https://chat.whatsapp.com/C3FnnqiCyolD6eQbkevw0O

 

����لینک گروه واتس آپ درس فیزیک عمومی با استاد آزادگان

https://chat.whatsapp.com/D3qWgDUclLc3w46hVSNQSx

 

����لینک گروه واتس اپ درس فیزیک الکتریسیته با استاد آزادگان

https://chat.whatsapp.com/Ete8jTK6PtQ2m93MlzIe0y

 

 

بشردوست

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس #مدیریت_منابع_انسانی با استاد #بشردوست

https://chat.whatsapp.com/IRA7GbZq2Zw1wRjTue2tg1

 

����لینک گروه واتس آپ درس #مهارتهای_مساله_یابی_و_تصمیم_گیری با استاد #بشردوست

https://chat.whatsapp.com/CGisGBrLWrpEXpwlfKhTb6

 

 

عبدالمالکی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #طراحی و چیدمان فروشگاه با استاد #عبدالمالکی

https://t.me/elmikarbod

 

محسن اکبری

تلگرام

لینک گروه تلگرامی درس #سیستم_های_گرمایشی_و_سرمایشی با استاد #اکبری

https://t.me/joinchat/A4R1Ah2GpMogaASaWCVwHg

لینک گروه تلگرامی درس #طراحی_و_اجرای_تاسیسات با استاد #اکبری

https://t.me/joinchat/A4R1AhR8x94EoyS6caDhSw

لینک کانال تلگرامی درس #فناوری_های_نوین با استاد #اکبری

https://t.me/joinchat/A4R1AhiCeS7tr2rrTErk3A

 

سیدمهدی میرحسینی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #مدیریت_منابع_انسانی با استاد #میرحسینی

https://t.me/mirhosseini_hrm

 

����لینک کانال تلگرامی درس #مهارتها_و_قوانین_کسب_و_کار با استاد #میرحسینی

https://t.me/bussines_skills_and_rules

 

����لینک کانال تلگرامی #مدیریت_کسب_و_کار_و_بهره_وری با استاد #میرحسینی

https://t.me/business_productivity

 

 [Forwarded from دانشگاه بین المللی علمی کاربردی کوشا]

����لینک کانال تلگرامی #کارآفرینی با استاد #میرحسینی

https://t.me/mir_entrepreneurship

 

مهرزادگان

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #سیستمهای_اندازه_گیری(کارشناسی) و #اندازه_گیری_پیشرفته_و_آزمایشگاه (کارشناسی)روزهای پنجشنبه

https://t.me/joinchat/AAAAAEtYwPb_4p7AfWQWrw

 

لينك كانال تلگرامي درس سيستم هاي اندازه گيري كارداني و اندازه گيري و آزمايشگاه (كارداني)

https://t.me/joinchat/AAAAAFa26B6hN6XFCgT_Dg

 

الهیار عرب

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ تمام دروس استاد #عرب_امیرآبادی

https://chat.whatsapp.com/KqrmoCvdmkoIrwdWAFXlfD

 

علی سلطانی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #شناخت_آسانسورهای_الکتریکی با استاد #سلطانی

https://t.me/joinchat/BYXQ5Rnd9KohPImjZUUZhQ

 

 

منوچهر عبدالحسین توفیقی

تلگرام

‏لينك گروه تلگرامي درس استاتيك و مقاومت مصالح روز دوشنبه 14 تا 17 و 17تا 20 با استاد توفيقي

https://t.me/mtofighi53

لینک گروه تلگرامی درس #اجزاماشین2 روز سه شنبه 16تا 18

توجه داشته باشید مدرس این کلاس از استاد بداقی به استاد توفیقی تغییر یافته است.

https://t.me/joinchat/BfyYlhslR3FoWooJxe8tDA

 

لینک گروه تلگرامی درس #مقاومت_مصالح(کارشناسی) روز سه شنبه 18تا 20

توجه داشته باشید مدرس این کلاس از استاد بداقی به استاد توفیقی تغییر یافته است.

https://t.me/joinchat/BfyYlhbtjAjCv0EsGjaP5w

 

میرشهاب موسویان

تلگرام

واتس آپ

لینک گروه تلگرامی درس #طراحی_سیستم_تبرید_و_سردخانه

https://t.me/joinchat/AAAAAFJklYF0p8XqMUhANw

 

لینک گروه تلگرامی درس #نقشه_کشی_رایانه_ای_تاسیسات_حرارتی_و_برودتی

https://t.me/joinchat/AAAAAEvbthY3VnIE5Lgr1g

 

لینک گروه تلگرامی #طراحی_تاسیسات_به_کمک_نرم_افزار

https://t.me/joinchat/AAAAAEtWFk8BYOjr_5iWgA

لینک گروه واتس آپ پرسش و پاسخ 3 درس فوق با استاد موسویان

https://chat.whatsapp.com/Lpd3V0VFiQJHn3ifO6nxnI

 

سوسن خالقی تبار

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس اصول حسابرسی با استاد خالقی تبار

https://t.me/hesabrasi_khaleghi

 

����لینک کانال تلگرامی درس حسابداری شرکتهای غیرسهامی با استاد خالقی تبار

https://t.me/gheiresahami_khaleghi

 

 

مهدی فخارزاده

تلگرام

����لینک کانال تلگرام درس تکنولوژی انتقال قدرت۹۵۸۹ با استاد فخارزاده

https://t.me/Powertransmissionofvehicle

 

����لینک کانال تلگرام درس تکنولوژی مولد قدرت ۹۸۶۲ با استاد فخارزاده

https://t.me/engineofvehicle

 

مهدی رفیعی

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس #برنامه_ریزی_توسعه با استاد #رفیعی

https://chat.whatsapp.com/LWwnyIk3FkC7gigDuNxkwq

 لینک گروه واتس آپ درس اصول و مبانی تولید با استاد رفیعی


https://chat.whatsapp.com/D7SxcKLo4Fp0qLp9KLE24I

 

����لینک گروه واتس آپ درس #سیستم_های_اطلاعاتی_حسابداری با استاد #رفیعی

https://chat.whatsapp.com/LDxbndzA0vWEsI3kDX3Nqw

 

����لینک گروه واتس آپ درس پژوهش عملیاتی ۳ با استاد رفیعی

 https://chat.whatsapp.com/HOl6lYbD08I4qFDjXEisKV

 

����لینک گروه واتس آپ درس پژوهش عملیاتی ۲ با استاد رفیعی

 https://chat.whatsapp.com/HVzee3GQ2KWAU6V8JMdmBB

 

لینک گروه واتس اپ ارزیابی طرحهای اقتصادی با استاد رفیعی https://chat.whatsapp.com/CpPfbPgopwPHKNGXQCQx5v

 

����لینک گروه واتس آپ درس تحقیق در عملیات با استاد رفیعی

https://chat.whatsapp.com/FXqp9Aap164FDEQ8iHvXN9

 

صادق مغنیان

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ #کارگاه_راه_اندازی_آسانسور_هیدرولیک

روزهای سه شنبه 14تا17 و 17تا20

https://chat.whatsapp.com/DvU2w9P2Ep4HYYzXSQpwRQ

 

غلامرضا سری

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #کارگاه_نصب_اجزای_الکتریکی

روزهای پنجشنبه 14تا17 و پنجشنبه 17تا20

https://t.me/joinchat/BpkvBBgk_gCCLpX5bnVtGA

 

مهدی فرامرز

واتس آپ

����لینک گروه واتس آپ درس #کارگاه_تعمیرات_و_نگهداری_آسانسور

����روز چهارشنبه 14تا17 و 17تا20

https://chat.whatsapp.com/JDsQeX3tqsu9Knyn2WFBOk

 

محسنآقایی

واتس آپ

لینک گروه واتس آپ درس #اصول_و_مبانی_زنجیره_تامین استاد #آقایی

https://chat.whatsapp.com/HJlzzvmi5Et98SP6lGRpQ7

 

لینک گروه واتس آپ درس #اصول_و_مبانی_تولید با استاد #آقایی

https://chat.whatsapp.com/DkOPzfVWJ5DIrJF9LS5QyY

 

علیرضا رحیمی

واتس اپ

����لینک گروه #تربیت_بدنی و #ورزش۱

ویژه_برادران

با استاد #رحیمی_خراطی

https://chat.whatsapp.com/GA5EPkJbhUo2yOAiaIyTF2

 

دانشجویانی که در کانال تلگرام تربیت بدنی و ورزش ۱ استاد رحیمی خراطی عضو هستند حتما در گروه واتس آپ عضو شوند و موارد خواسته شده را از این طریق ارسال نمایند.

 

حسین رحیمی

تلگرام

����لينك گروه تلگرامي درس #استاتيك با استاد #رحيمي

https://t.me/joinchat/KAYFgVBflAGG76wmttOFVw

 

����لينك گروه تلگرامي درس #طراحي_اجزا_ماشين با استاد #رحيمي

https://t.me/joinchat/KAYFgVhTgffn8v7CGqPxgA

 

����لينك گروه تلگرامي درس #ديناميك_و_ارتعاشات_خودرو با استاد #رحيمي

https://t.me/joinchat/KAYFgVjlpbN6pk0ZangWLg

 

����لينك گروه تلگرامي درس #مكانيك سيالات (كارداني)با استاد #رحيمي

https://t.me/joinchat/KAYFgUk84WKsGvtLPma0yQ

 

����لينك گروه تلگرامي درس #مكانيك سيالات (كارشناسي)با استاد#رحيمي

https://t.me/joinchat/KAYFgVT2VSWxvzsia49mQQ

 

حسن جمهری

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس #انتقال_توزیع_انرژی_الکتریکی با استاد #جمهری

https://t.me/joinchat/AAAAAEoJerGnaAaD8Yz1eA

 

����لینک کانال تلگرامی #سیم_کشی_روشنایی_فنی با استاد #جمهری

https://t.me/joinchat/AAAAAEgl7ivjoxJYU5J21Q

 

����لینک کانال تلگرامی درس #کارگاه_نقشه_کشی_برق با استاد #جمهری

https://t.me/joinchat/AAAAAEeOYCHiVvI7mseuhw

 

 

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #مبانی_سیستم_های_تعمیر_و_نگهداری_آسانسور #پنجشنبه 14تا 17

https://t.me/joinchat/AAAAAEdKIdTiGwDuClEWZQ

 

 

محمدرضا اسکافی

 

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس مبانی نصب و راه اندازی آسانسور دوشنبه 14تا17 و 17تا20
https://t.me/joinchat/AAAAAEcf58YlZ-KCqOZfRw

 

����لینک کانال تلگرامی درس #شناخت_آسانسورهای_الکتریکی #پنجشنبه 12تا14

https://t.me/joinchat/AAAAAENi16j_3DrwxueqZQ

 

����لینک کانال تلگرامی درس #مبانی_طراحی_آسانسور_و_بالابرها #پنجشنبه 9 تا 12 کد گروه 9721

https://t.me/joinchat/AAAAAFWgJ_fBDYOUx1NpbA

 

����این دروس توسط آقای مهندس #اسکافی تدریس می گردد.

براتعلی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی 3 گروه #مبانی_طراحی_آسانسور_و_بالابرها

����پنجشنبه 10تا12 کد گروه 9812

����پنجشنبه 12تا14 کد گروه 9811

����پنجشنبه 14 تا 16 کد گروه 9814

https://t.me/joinchat/AAAAAE1vWI_lv8Lc2WjJRg

����این گروه ها توسط آقای مهندس #براتعلی تدریس می شود.

����لینک گروه واتس آپ مبانی طراحی آسانسور و بالابر کد گروه 9811-9812 و9814

https://chat.whatsapp.com/JobjxjnT3cjJE3yfPFppzY

سعیدرضا فغانی

واتس آپ

لینک گروه واتس آپ درس #کارگاه_نصب_اجزای_مکانیکی  روزهای #پنجشنبه 14تا17 و 17تا20

https://chat.whatsapp.com/JokaOBv2qjOGbANxqzY19c

بنفشه نصیری

تلگرام

لینک گروه ها و کانال های تلگرامی و واتس آپ #استاد_نصیری

����لینک کانال تلگرامی درس #مدیریت منابع انسانی روز جمعه 12تا14 با استاد #خلفی(تغییر مدرس به خانم #نصیری)

https://t.me/joinchat/AAAAAEWUpFAjwCbUAkVv9g

 

����لینک کانال تلگرامی درس #کارگاه تحلیل محیط کسب و کار کوچک و متوسط در ایران  روز جمعه 14تا16با استاد #خلفی(تغییر مدرس به خانم #نصیری

https://t.me/joinchat/AAAAAFGFB8uicQf8G7uGdw

 

����لینک کانال تلگرامی درس #مدیریت بازاریابی و خدمات روز جمعه 16تا20 استاد #خلفی (تغییر مدرس به خانم #نصیری)

https://t.me/joinchat/AAAAAEtF4TA4SGyKxTZh0w

لینک گروه واتس آپ درس #مدیریت_منابع_انسانی روز #جمعه 12 تا14

مدرس این درس از استاد خلفی به استاد نصیری تغییر یافت.

https://chat.whatsapp.com/IKnVK4ogK5oDjF79CoFBqM

 

لینک گروه واتس آپ درس #تحلیل_محیط_کسب_و_کار_کوچک_متوسط روز #جمعه 14تا16

مدرس این درس از استاد خلفی به استاد نصیری تغییر یافت.

https://chat.whatsapp.com/DlwAEx09wtw2ul1ognQ8K6

 

لینک گروه واتس آپ درس #مدیریت_بازاریابی_خدمات روز جمعه 16تا20

مدرس این درس از استاد خلفی به استاد نصیری تغییر یافت.

https://chat.whatsapp.com/G7pgwaAVBTpHQlI2zctRbx

 

����لینک  کانال تلگرامی درس اصول و مبانی تولید با استاد نصیری

https://t.me/osoltolid

 

����لینک کانال تلگرامی درس رفتار سازمانی با استاد نصیری

https://t.me/raftarsazamani

 

لینک گروه واتس آپ درس رفتار سازمانی با استاد نصیری

https://chat.whatsapp.com/Lgt7kGttuKDHHMlt2M4xdT

 

لینک گروه واتس آپ درس اصول و مبانی تولید با استاد نصیری

https://chat.whatsapp.com/DipFPMIvOKj9VHivKidORm

 

عل اکبر صدری

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس مفاهیم tcp/ip با استاد صدری

https://chat.whatsapp.com/HmloRHCXEKVGwp0a7cUg43

 

����لینک گروه واتس آپ درس آشنایی با مبانی امنیت شبکه با استاد صدری

https://chat.whatsapp.com/GUF1xqSao20Aadir0L5RDX

 

����لینک گروه واتس آپ کارگاه برنامه سازی تحت وب با استاد صدری

https://chat.whatsapp.com/GapvkfAPQqy0XN3MCD2f4v

 

����لینک گروه واتس آپ درس برنامه سازی شبکه با استاد صدری

https://chat.whatsapp.com/FHQFrS2FKqoDmV612oG4h3

 

فاطمه دیبایی

واتس اپ

لینک کانال واتس اپ درس تحلیل محیط کسب و کار کوچک و متوسط با استاد دیبایی

https://chat.whatsapp.com/GZGqzojB9im5f8EUjpNHEy

لینک کانال واتس آپ درس مدیریت بازاریابی خدمات با استاد دیبایی

https://chat.whatsapp.com/Ly9osY14iSzA0qmLeNbWYd

لینک کانال واتس آپ رفتار سازمانی با استاد دیبایی

https://chat.whatsapp.com/KkTUixaG56vJV5M13FueCQ

رضا ملائیان

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس مدیریت منابع انسانی با استاد ملائیان

https://t.me/HR_koosha

 

����لینک کانال تلگرامی درس قوانین و مقررات صادرات و واردات با استاد ملائیان

https://t.me/Exportlaw_koosha

 

����لینک کانال تلگرامی درس کارافرینی با استاد ملائیان

https://t.me/karafarine_koosha

سحرعراقی زاده

واتس اپ

����لینک کانال واتس آپ درس اقتصاد روزهای سه شنبه با استاد عراقی زاده

https://chat.whatsapp.com/GT4MT7E1Cua7oDSq9522aP

 

����لینک کانال واتس آپ درس اقتصاد کلان روز چهارشنبه 16 تا 18 با استاد عراقی زاده

https://chat.whatsapp.com/Lr0d8wgWMsLLgcmKvsZqQH

 

����لینک کانال واتس آپ درس اقتصاد کلان روز چهارشنبه 18 تا 20 با استاد عراقی زاده

https://chat.whatsapp.com/D0LsVySbGma6RK8cld9d8o

 

محمد جواد حریرپوش

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس روشهای تولید مخصوص با استاد حریرپوش

https://chat.whatsapp.com/IT7Ru07t0UpGovP4lngbAN

 

لینک گروه واتس آپ درس روشهای تولید (کارشناسی  مکانیک خودرو )یکشنبه 16 تا 18 با استاد حریرپوش

https://chat.whatsapp.com/JsMa49zVCWd95s8UF10QNb

 

لینک گروه واتس آپ درس ماشین افزار و روشهای تولید با استاد حریرپوش

https://chat.whatsapp.com/HWrEIU0ayzU0dXfa6nEP4J

لینک گروه واتس آپ درس روشهای تولید (کاردانی ) پنجشنبه 18 تا 20 با استاد حریرپوش

https://chat.whatsapp.com/G5gf2G82knN9Z0WrscrySJ

 

لینک گروه واتس آپ درس روشهای تولید صنعتی(کاردانی ) یکشنبه 12 تا 14 با استاد حریرپوش

https://chat.whatsapp.com/InBSaSXQBb66toc4vQrPHa

����لینک گروه واتس آپ درس توانایی ماشین کاری با استاد حریرپوش

https://chat.whatsapp.com/JFFGBjopvlcJTHD9HxPi8b

 

محمد خواجه حسینی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ دروس هندسه،هندسه رقومی و ترسیمی و نقشه کشی هندسی (رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی ورودی 982)

https://chat.whatsapp.com/Je8eOtbLvSXKcEC4qaDdUs

 

����لینک گروه واتس آپ دروس نقشه کشی گسترش و کاربرد مکانیزمها (رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی )

https://chat.whatsapp.com/IqClMFbSGZw9ayE9XptgxA

 

����لینک گروه واتس آپ دروس استاندارد نقشه کشی ،ریاضیات ترسیمی،نقشه کشی مکانیزم (رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی)

https://chat.whatsapp.com/D24NF6bd49A40E562Mh58H

 

����لینک گروه واتس آپ درس نقشه برداری صنعتی (رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعنی)

https://chat.whatsapp.com/EIGnuBh1q8P2HnQWzqV3qn

 

����لینک گروه واتس آپ درس استانداردها (کاردانی نقشه کشی صنعتی )

https://chat.whatsapp.com/GARCIJhJxszHb0btJE2peh

 

سیدحسین سجادی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ  اندیشه اسلامی 1 با استاد سجادی روزهای پنجشنبه ساعت 12 تا 14

https://chat.whatsapp.com/IF8a8XZGUjpLOmTTBI1b0x

 

لینک گروه اندیشه اسلامی 1 با استاد سجادی روزهای پنجشنبه ساعت 14 تا 16

https://chat.whatsapp.com/G9NKueXpYOJ7aOb7hKMS7y

 

لینک گروه اندیشه اسلامی2 با استاد سجادی روزهای پنجشنبه ساعت 16 تا 18

https://chat.whatsapp.com/Lof4DdWExNdLLSoKf8YEFL

 

زهرا محمدحسینی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری با استاد محمد حسینی

https://chat.whatsapp.com/HZYIDo6LahI4RWB9tkPbgo

 

لینک گروه واتس اپ درس بازار پول و سرمایه با استاد محمدحسینی پنجشنبه 11 تا 13

https://chat.whatsapp.com/HfAsLuBhfgbCNmtbYYhEqi

 

لینک گروه واتس آپ درس اخلاق حرفه ای تجارت با استاد محمدحسینی

https://chat.whatsapp.com/HE1CP0DIQwG7rMCMOnWX7N

لینک گروه واتس آپ درس مدیریت مالی پیشرفته با استاد محمدحسینی

https://chat.whatsapp.com/HLnUkYn4sJqKvanU3dr9g9

لینک گروه واتس آپ درس مبانی مدیریت سرمایه گذاری با استاد محمد حسینی

https://chat.whatsapp.com/HZYIDo6LahI4RWB9tkPbgo

لینک گروه واتس اپ درس بازار پول و سرمایه با استاد محمدحسینی پنجشنبه 11 تا 13

https://chat.whatsapp.com/HfAsLuBhfgbCNmtbYYhEqi

 

رضا تقی وند

واتس اپ

����������������لینک کانال واتس اپ درس زبان عمومی جمعه 17 تا 20 استاد تقی وند

https://chat.whatsapp.com/J4LgIbMj5Yo5lzRB5cS4x3

 

����������������لینک کانال واتس اپ درس زبان عمومی جمعه 14 تا 17 استاد تقی وند

https://chat.whatsapp.com/Jw18MCqHhjIAWSDaXVxfG7

 

الهه به نام

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس الکترونیک صنعتی با استاد به نام

https://chat.whatsapp.com/IBLlUZh3C1UHdNAvMDmgH5

فرانک خجسته

 

 

 

 

 

 

 

محمد حسین حسنی سعدی

واتس اپ

 

 

 

 

 

 

 

واتس اپ

��������لینک گروه واتس آپ درس ایمنی مواد شیمیایی با استاد خجسته

https://chat.whatsapp.com/IIbQquZVx8m8BaX8q5RHxf

 

��������لینک گروه واتس آپ درس شیمی تجزیه با استاد خجسته

https://chat.whatsapp.com/FYyBKnqaG5NK1R5nAsTXT7

 

��������لینک گروه واتس آپ درس مکانیک سیالات کاربردی(کارشناسی)با استاد خجسته

https://chat.whatsapp.com/D45E6S5Wh3tC7f0bdkpIQb

 

لینک گروه واتس آپ درس ریاضی مهندسی و ریاضیات مهندسی با استاد حسنی سعدی

https://chat.whatsapp.com/Jl7UVCg3GWe59z821avlYW

 

لینک گروه واتس آپ درس روشهای آماری با استاد حسنی سعدی

https://chat.whatsapp.com/K6VhaVfddyECNCs1LEKpxw

 

لینک گروه واتس آپ درس معادلات دیفرانسیل با استاد حسنی سعدی

https://chat.whatsapp.com/FiBkUR8GZJKHiVexn44ma2

 

لینک گروه واتس آپ درس ریاضی عمومی با استاد حسنی سعدی

https://chat.whatsapp.com/DJLzTx8gyr0KMoIx4wloTb

 

لینک گروه واتس آپ درس آمار و احتمالات مهندسی با استاد حسنی سعدی

https://chat.whatsapp.com/Hg2CntvRfoNEI0NcxJxNrl

 

محمد محسن لطیفی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس ماشین الکتریکی (کارشناسی) با استاد لطیفی

https://chat.whatsapp.com/KN0SQxAZSMZDFrRsvK1eDQ

����لینک گروه واتس آپ درس مدار منطقی با استاد لطیفی

https://chat.whatsapp.com/EwcB1rFEkEGHOoFPDACxGB

لینک گروه واتس آپ درس سیستم های کنترل خطی با استاد لطیفی

https://chat.whatsapp.com/B7w7C5rluMiIIBpHfR4Pw4

����لینک گروه واتس آپ درس #کنترل اتوماتیک روز جمعه ۸ تا ۱۰ با استاد #لطیفی

https://chat.whatsapp.com/KwQBX3Pfl8XFKHC7FdqVDB

����لینک گروه واتس آپ درس ماشین الکتریکی (کارشناسی) با استاد لطیفی

https://chat.whatsapp.com/KN0SQxAZSMZDFrRsvK1eDQ

����لینک گروه واتس آپ درس مدار منطقی با استاد لطیفی

https://chat.whatsapp.com/EwcB1rFEkEGHOoFPDACxGB

لینک گروه واتس آپ درس سیستم های کنترل خطی با استاد لطیفی

https://chat.whatsapp.com/B7w7C5rluMiIIBpHfR4Pw4

����لینک کانال تلگرامی درس مدار منطقی با استاد لطیفی

https://t.me/mmlatifilogiccircuit

����لینک کانال تلگرامی درس ماشینهای الکتریکی با استاد لطیفی

https://t.me/mmlatifielectricalmachines

����لینک کانال تلگرامی درس سیستم های کنترل خطی با استاد لطیفی

https://t.me/mmlatifilinearcontrol

فاضل وارسته

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس رفتار سازمانی با استاد وارسته

https://t.me/joinchat/AAAAAFY5S8tEu9KoXwYLbg

����لینک کانال تلگرامی درس روش تحقیق در مدیریت کسب و کار با استاد وارسته

https://t.me/joinchat/AAAAAFV4CZjxPlmbKfhNoQ

لینک گروه واتس آپ درس روش تحقیق در مدیریت کسب و کار با استاد وارسته

https://chat.whatsapp.com/IxZOwfH86YEE4XK7hlTiMW

����لینک کانال تلگرامی درس تحلیل محیط کسب و کار کوچک و متوسط در ایران با استاد وارسته

https://t.me/joinchat/AAAAAEuRIG9Tzk2jgbGJdQ

لینک گروه واتس آپ تحلیل محیط کسب و کار کوچک و متوسط با استاد وارسته

https://chat.whatsapp.com/BuefGuhhFb63XXyj6pKY19

احمدیوسفی

واتس اپ

لینک گروه دروس رسم فنی ۱ و نقشه کشی عمومی و نقشه کشی صنعتی استاد احمد یوسفی در واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/GdEMKzFKeZx5FS5jLKQbk0

لینک گروهِ کلاس نقشه کشی با نرم افزار (Solid Works )  کارشناسی رشته بازرسی جوش  استاد احمد یوسفی در واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/IaPgvQmLKnRBB1gLNmDdOe

 

لینک گروهِ کلاس طراحی رایانه ای ( cad) کاردانی رشته ماشین افزار با  استاد احمد یوسفی در واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/IaPgvQmLKnRBB1gLNmDdOe

مهنوش آریان پور

تلگرام

����منابع درسی درس نقشه کشی وا صول CAD با استاد آریان پور

 ����کتاب نقشه کشی صنعتی آقایان متقی پور و ترسیم شکل 3 بعدی در نرم افزار solidworks

����������������لینک کانال نقشه کشی و اصول cad  با استاد آریان پور������������

https://t.me/joinchat/NeUL1hikfg_4YhKFMua17w

علی جاندوست

واتساپ

����لینک گروه واتس آپ تکنولوژی شاسی،فرمان و تعلیق با استاد جاندوست

https://chat.whatsapp.com/HfLtZwHvF58DUEwnMCTZ0H

محمدرضا میراثی

تلگرام

⏪ لینک گروه تلگرامی کنترل دیجیتال و غیرخطي با استاد ميراثي

https://t.me/joinchat/CHd8sBz0jid2MIPgPI-vVA

⏪ لینک گروه تلگرامی سیستم کنترل هوشمند با استاد ميراثي

https://t.me/joinchat/CHd8sBkFSrcOvesHnaBblQ

⏪ لینک گروه تلگرامی ابزاردقیق پیشرفته با استاد ميراثي

https://t.me/joinchat/CHd8sBQS8U5_3Ix92jiGOA

⏪ لینک گروه تلگرامی كنترل در ابزاردقیق با استاد ميراثي

https://t.me/joinchat/CHd8sBoFGPdgnfONxR3LWA

 

⏪ لینک گروه تلگرامی نگهداری و تشخیص عیب با استاد ميراثي

https://t.me/joinchat/CHd8sBv9W9xX_sf4pqYglQ

 

روح اله افقی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس کارگاه plc با استاد افقی

https://t.me/joinchat/AAAAAE5WWuhEDY5BPDnbSg

����لینک کانال تلگرامی درس مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه با استاد افقی

https://t.me/joinchat/AAAAAEnUE2w4sYOHX_0wVA

����لینک کانال تلگرامی درس آز الکترونیک عمومی با استاد افقی

https://t.me/joinchat/AAAAAFF38vnYwpDc22NfoA

����لینک کانال تلگرامی درس آز سیستم کنترل خطی با استاد افقی

https://t.me/joinchat/AAAAAFOciekUv-unNpnGdg

 

سامیه مسروری

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس مدار الکتریکی (کاردانی) با استاد مسروری

https://chat.whatsapp.com/DxwKEpsgdGhCbeKh12xL4r

����لینک گروه واتس آپ درس الکترونیک عمومی(کاردانی)با استاد مسروری

https://chat.whatsapp.com/K64hizzXHbM9waWkyPnwJf

����لینک گروه واتس آپ درس کنترل مدرن با استاد مسروری

https://chat.whatsapp.com/G8YJyfqaKWBHyctGTJQoWz

����لینک گروه واتس آپ درس آز الکترونیک کاربردی (کارشناسی ) با استاد مسروری

https://chat.whatsapp.com/DXiUCoMlCcN25NZ2ONZRcw

امیرحقایق

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس سیستم های کنترل خطی جمعه 10 تا 12 با استاد حقایق

https://t.me/joinchat/EOQBDhqUOtYjn9VC9pUjxQ

����لینک گروه تلگرامی درس سیستم های کنترل خطی جمعه 12 تا 14 با استاد حقایق

https://t.me/joinchat/EOQBDh0wiKbhNqYnt2nUeA

����لینک گروه تلگرامی درس کاربرد الکترونیک در خودرو (کارشناسی مکانیک خودرو )جمعه 8 تا 10 با استاد حقایق

https://t.me/joinchat/EOQBDhbBp2ClDEVWNiVErA

 

 

محمد جواد طالقانی نیا

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس مبانی نصب و راه اندازی آسانسور و پله برقی و کارگاه برای دانشجویانی که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این درس را دارند.

https://t.me/Escalatoronlineلینک کانال اصلی      

کانال مربوط به درس مبانی نصب و راه اندازی پله برقی

جهت عضویت و پیگیری مباحث تدریس روی لینک زیر گلیک نمایید.��������

https://t.me/TaleghaniEsc

علی عراقی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس کنترل موتور الکتریکی برای دانشجویانی که این درس را در روزهای پنجشنبه دارند تدريس اين درس با استاد عراقي است.

https://chat.whatsapp.com/E6RVL9K8UENAdcOd48wuLC

لینک گروه واتس آپ  درس مبانی سیستم کنترل فرمان برای دانشجویانی که این درس را در روزهای پنجشنبه و سه شنبه دارند تدريس اين درس با استاد عراقي است.

https://chat.whatsapp.com/LQNymRRp67fAKAhlnnOkfk

علی دانشی

تلگرام

��������لینک گروه تلگرامی درس مدیریت تولید و عملیات با استاد دانشی

https://t.me/joinchat/BcwGixYjCY165HeN8UORxg

��������لینک گروه تلگرامی درس مدیریت کیفیت و بهره وری با استاد دانشی

https://t.me/joinchat/BcwGixvJrw4N6BTJaAqHng

��������لینک گروه تلگرامی درس پژوهش عملیاتی 1 با استاد دانشی روزهای چهارشنبه

https://t.me/joinchat/BcwGixc2l3dA8i8fCacIm

 

امید حیدری

واتساپ

لینک گروه واتس آپ درس اصول شکل دادن فلزات با استاد حیدری

https://chat.whatsapp.com/IVLmIT6fpHSKu2CejkTR

لینک گروه واتس آپ درس علم مواد با استاد حیدری

https://chat.whatsapp.com/BUGhmHYoNEMLCNj8EWdeYX

 

امیر الوانساز یزدی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس اجزا ماشین (کاردانی) با استاد الوانساز یزدی

https://t.me/joinchat/AAAAAFaM1J5TS0_01gxW9g

����لینک کانال تلگرامی درس استاتیک (کاردانی)با استاد الوانساز روزهای چهارشنبه

https://t.me/joinchat/AAAAAFieolQg8kOtjWx1Mg

����لینک کانال تلگرامی درس تکنولوژی ترمز و کنترل دینامیک با استاد الوانساز

https://t.me/joinchat/AAAAAFV3EKa3v8s_dWYhNw

 

فرهاد زیوری

واتساپ

لینک گروه واتس آپ درس مهارتهای مساله یابی و تصمیم گیری با استاد زیوری

https://chat.whatsapp.com/DJy9IijTT0uG0uSoY8Gp92

لینک گروه واتس آپ درس کنترل پروژه با استاد زیوری

https://chat.whatsapp.com/KrzaBSMubUwLEkLrb5SEzP

 

محمد اسماعیل شورگشتی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس اندیشه اسلامی2 روز چهارشنبه 12 تا 14 با استاد شورگشتی

https://t.me/andisheslamy2

لینک کانال تلگرامی درس اندیشه اسلامی2 چهارشنبه 18 تا 20 با استاد شورگشتی

https://t.me/andisheslamyy2

لینک کانال تلگرامی درس اندیشه اسلامی1 چهارشنبه 14 تا 16 با استاد شورگشتی

https://t.me/andisheslamy1

لینک کانال تلگرامی درس اندیشه اسلامی1 چهارشنبه 16 تا 18 با استاد شورگشتی

https://t.me/andisheslamyy1

 

 

ملیحه محمدزاد

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #مکانیک_صنعتی 2 واحدی #دوشنبه 18تا20

مدرس این درس از استاد بداقی به استاد محمدزاد تغییر یافت.

https://t.me/joinchat/AAAAAExcOZuXr2bZ_uW7JQ

����لینک کانال تلگرامی درس #مکانیک_صنعتی 3 واحدی #دوشنبه 15تا18

مدرس این درس از استاد بداقی به استاد محمدزاد تغییر یافت.

https://t.me/joinchat/AAAAAEURvAoGNgUr9qJgbQ

 

����لینک کانال تلگرامی درس مقاومت مصالح کاربردی با استاد محمدزاده

https://t.me/joinchat/AAAAAFaMNvoYQFlulEtbMQ

 

����لینک کانال تلگرامی درس ارتعاشات کاربردی با استاد محمدزاده

https://t.me/joinchat/AAAAAFTI_FpoVEirTWL9BQ

 

����لینک کانال تلگرامی درس استاتیک و دینامیک (کارشناسی ) با استاد محمدزاده

https://t.me/joinchat/AAAAAEpifeWZC6KbaUEhsA

 

����لینک کانال تلگرامی درس #استاتیک_و_مقاومت_مصالح کاردانی با استاد #محمدزاده

https://t.me/joinchat/AAAAAFQWixT49_joOnW37g

 

احمد ابراهیمی

واتس اپ

لینک کانال واتس آپ درس حقوق بازرگانی (کاردانی) با استاد ابراهیمی

https://chat.whatsapp.com/IK3JvZJrIJL25bsnhfau4L

 

لینک کانال واتس آپ درس حقوق بازرگانی پیشرفته با استاد ابراهیمی

https://chat.whatsapp.com/LB3v2Nt95NS2VuuDXPDGKP

 

سمانه خسروپور

تلگرام

����������������لینک کانال تلگرامی درس کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته (کارشناسی ) با استاد خسروپور

https://t.me/joinchat/AAAAAFjI3fuLZ0t5jjAfNg

 

زعفریان

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس مهارتهای مساله یابی و  تصمیم گیری با استاد زعفریان

https://t.me/joinchat/AAAAAFBeazB9kjTB4NSM0Q

���� لینک کانال تلگرام درس برنامه ریزی و کنترل موجودیها با استاد زعفریان

https://t.me/joinchat/AAAAAFcoDkQ1jn4iheYIrQ

رضا براتعلی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #مبانی طراحی آسانسور و بالابر

دانشجویانی که در روزهای زیر و با کد گروههای زیر کلاس دارند

����پنجشنبه 10 تا 12 با کد گروه 9812

����پنجشنبه 12 تا 14 با کد گروه 9811

����پنجشنبه 14 تا 16 با کد گروه 9814

https://t.me/joinchat/AAAAAE1vWI_lv8Lc2WjJRg

 

محمدرضا اسکافی

تلگرام

 

لینک کانال تلگرامی درس #مبانی سیستم تعمیرات و نگهداری آسانسور

دانشجویانی که در روز پنجشنبه 14 تا 17 با کد گروه 9721 کلاس دارند

https://t.me/joinchat/AAAAAEdKIdTiGwDuClEWZQ

 

لینک کانال تلگرامی درس # شناخت آسانسورهای الکتریکی

دانشجویانی که در روز پنجشنبه 9 تا 12 با کد گروه 9721 کلاس دارند

https://t.me/joinchat/AAAAAENi16j_3DrwxueqZQ

 

لینک کانال تلگرامی درس # مبانی طراحی آسانسور و بالابر

دانشجویانی که در روز پنجشنبه 12 تا 14 با کد گروه 9813 کلاس دارند

https://t.me/joinchat/AAAAAFWgJ_fBDYOUx1NpbA

حسین فاطمی اطهر

تلگرام

لینک گروه تلگرامی دروس#انقلاب اسلامی #اندیشه اسلامی1 #اندیشه اسلامی2 #تاریخ امامت با استاد #فاطمی اطهر

لینک گروه تلگرامی درس انقلاب اسلامی استاد فاطمی اطهر��������

https://t.me/joinchat/AAAAAE08mrLbUnVTcmUAYQ

 

لینک گروه تلگرامی درس انديشه اسلامی  2 با استاد فاطمی اطهر��������

https://t.me/joinchat/AAAAAEf8d7GUJrpcKOUvaQ

 

لینک گروه تلگرامی درس انديشه اسلامی1 با استاد فاطمی اطهر��������

https://t.me/joinchat/AAAAAFJsdL2e46NGh7xkdw

 

لینک گروه تلگرامی درس تاريخ امامت با استاد فاطمی اطهر��������

https://t.me/joinchat/AAAAAFR5v6wt43PbKn6WDw

 

 

مجید قدیری فرد

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی دروس استاد قدیری فرد

#استاتیک و مقاومت مصالح شنبه 17تا20

#ترمودینامیک شنبه 15تا17

https://t.me/majidghadirifard

 

 

سعید فلاح

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس کارآفرینی با استاد فلاح��������

https://t.me/joinchat/AAAAAFA7RYKiOxj5aLLRxg

 

لینک کانال تلگرامی درس مدیریت کسب و کار و بهره وری با استاد فلاح��������

https://t.me/joinchat/AAAAAFAi7juiz_i7sPopng

����لینک کانال تلگرامی درس مهارتها و قوانین کسب و کاربا استاد فلاح (کاردانی)

https://t.me/joinchat/AAAAAEJ1MQXQlbbc-hJO9Q

 

مجتبی مخلص ابادی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس حسابداری بهای تمام شده پیشرفته با استاد مخلص آبادی

https://t.me/costaccounting99

 

جلال قربانی گلستانی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس محاسبات عددی روز یکشنبه 18 تا 20 با استاد قربانی

https://t.me/MohasebatGhorbani18_20

 

����لینک کانال تلگرامی درس آمار واحتمال کاربردی (کاردانی) با استاد قربانی یکشنبه 16 تا 18

https://t.me/AmarGhorbani16_18

 

����لینک کانال تلگرامی درس معادلات دیفرانسیل 3 واحدی دوشنبه 17 تا 20 با استاد قربانی

https://t.me/moadelatDifGhorbani17_20

 

����لینک کانال تلگرام درس محاسبات عددی روز جمعه 8 تا 10 با استاد قربانی

https://t.me/MohasebatGhorbani8_10

 

����لینک کانال تلگرامی درس محاسبات عددی روز جمعه 10 تا 12 با استاد قربانی

https://t.me/moadelatDifGhorbani10_12

 

����لینک کانال تلگرامی درس معادلات دیفرانسیل جمعه 12 تا 15 با استاد قربانی

https://t.me/moadelatDifGhorbani12_15

 

شاهین قربانی زاده

واتس اپ  و تلگرام

����لینک گروه تلگرامی و واتس آپ # الکترونیک_کاربردی #قربانی_زاده

کد درس: ۵۳۲۸

گروه درس: ۹۸۲۰۲

https://t.me/joinchat/AAAAAEaSbnjQg9oWbqHeKA

https://chat.whatsapp.com/GX0wWCndVmb9fTqoH9fkMD

����لینک گروه تلگرامی و واتس آپ #الکترونیک_عمومی #قربانی_زاده��������

کد درس: ۵۳۲۱

گروه درس : ۹۸۱۱

https://t.me/joinchat/AAAAAEr6gUmRFhgJn3N7vQ

https://chat.whatsapp.com/GGFM6PqRtXgJCAVmMSfmUe

����لینک گروه تلگرامی و واتس آپ درس #ریاضی_کاربردی#قربانی_زاده��������

کد درس: ۱۲۴۲۰

گروه درس: ۹۸۱

https://t.me/joinchat/AAAAAEcyK3J542In6uohoA

https://chat.whatsapp.com/HGC0xE3uIMQLV6moL7Haal

����لینک گروه تلگرامی و واتس آپ #مدارهای_الکتریکی #قربانی_زاده��������

کد درس: ۲۵۱۴۵

گروه درس: ۹۸۱۱

https://t.me/joinchat/AAAAAFSJA4turrVthEWIhg

https://chat.whatsapp.com/JPvz2Ux2T8Y6BgEW2NBuZ0

 

 ����لینک گروه تلگرامی و واتس آپ #سیستم_کنترل_خطی #قربانی_زاده��������

کد درس: ۱۴۹۶۶

گروه درس: ۹۸۱۴

https://t.me/joinchat/AAAAAFh2ln3BUmvkgRkwfw

https://chat.whatsapp.com/EGeeRvGxQ7uAbK53gqob9e

 

فاطمه زمانی

واتس اپ

��������لينك گروه هاي واتس آپ دروس استاد #زماني��������

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضی عمومی پنجشنبه 10 تا 12 با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/LjOQvit4PBR8RucrjnQQnp

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضی عمومی پنجشنبه 8 تا 10 با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/DC1xLmnGFQC9Vo7dZMXntp

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضی کاربردی پنجشنبه 15 تا 17 با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/D5Rs2ndYAWeJVmN94H0eR1

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضی کاربردی روز پنجشنبه 12 تا 15 با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/KpBRoLJD6xJ7kMDCzY5AK9

����لینک گروه واتس آپ درس آمار و کاربرد آن در حسابداری جمعه 9 تا 11 استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/IM8R6ehAseWJwmFxTRqVII

لینک گروه واتس آپ آمار و کاربرد آن در حسابداری روز جمعه 11 تا 13 استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/Df34xVGUZpX50yybRqWG1l

����لینک گروه واتس آپ آمار حیاتی با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/KGzuhDEIimv8CWJrM71D4q

لینک گروه واتس آپ جبر خطی با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/IboeEZttp2i53UP0hMdv97

���� ����لینک گروه واتس آپ درس ریاضی مهندسی با استاد زمانی

https://chat.whatsapp.com/GW1VR8b8bZZ3KKtv5iEckk

شهبازی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس #کارگاه نمونه سازی روز پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/GVP5KWa6o4i0hV4qx3o6BS

لینک گروه واتس آپ درس #کارگاه ریخته گری روز پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/KqAcnL598UvLKkHCQJC6fV

عبدالحمید بیرانوند

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس #اقتصاد (#کارشناسی_کسب_و_کار) #پنجشنبه 14تا 16و #جمعه 9 تا 11 با استاد #بیرانوند

https://chat.whatsapp.com/C8auYIem5bWCR1mIODis64

 

عبدالحمید بیرانوند����لینک گروه واتس آپ درس اصول حسابداری (کارشناسی تجاری سازی)

https://chat.whatsapp.com/LAg7WzAG5n4Fxi39FZH2MY

 

عبدالحمید بیرانوند ����لینک گروه واتس آپ درس اصول علم اقتصاد

https://chat.whatsapp.com/C2b6pBouHlv5CcnQ191dBA

 

عبدالحمید بیرانوند ����لینک گروه واتس آپ درس اقتصاد خرد

https://chat.whatsapp.com/FRIcFNGDFq25hxVhLbpzrm

 

عبدالحمید بیرانوند ����لینک گروه واتس آپ درس قوانین و مقررات مالیاتی

https://chat.whatsapp.com/F3FM3IRawE25DvjJSFUgKh

 

عبدالحمید بیرانوند ����لینک گروه واتس آپ درس مدیریت تولید

https://chat.whatsapp.com/IT0vAAAvBjH9IOk8D7H29i

 

عبدالحمید بیرانوند ����لینک گروه واتس آپ درس بازاریابی خدمات

https://chat.whatsapp.com/ElWiErVZJd9BrfqYxQpA8i

 

عبدالحمید بیرانوند�������� ����لینک گروه واتس آپ درس اخلاق حرفه ای تجارت

https://chat.whatsapp.com/GD2b2jWPHuA7doqEQbUfPF

 

عبدالحمید بیرانوند�������� ����لینک گروه واتس آپ درس اصول حسابداری (کارشناسی تجاری سازی)

https://chat.whatsapp.com/LAg7WzAG5n4Fxi39FZH2MY

 

فریدون قیطرانی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی دروس کاربرد هیدرولیک در خودرو

#آزمایشگاه کاربرد هیدرولیک در خودرو  پنجشنبه

https://t.me/hydrorlikkhodro981

����لینک کانال تلگرامی درس هیدرولیک و پنوماتیک روز پنجشنبه

https://t.me/hydrolikpenomatik972

���� عملگرها روز جمعه لینک کانال تلگرامی عملگرها روز جمعه

https://t.me/amalgarha972

����لینک کانال تلگرامي آز عملگرها روز جمعه

https://t.me/azamalgarha972

����لینک کانال تلگرامی اندازه گیری الکتریکی و سنسورها

https://t.me/andazegiriha972

 لینک کانال تلگرامي سنسور و مبدلها روز جمعه

https://t.me/joinchat/AAAAAEiu1LxFdqGp6Gy1bQ

لینک کانال تلگرامی درس ماشين دي سي و مخصوص

https://t.me/mashinDC972

لینک کانال تلگرامي درس ماشين اي سي و ترانس روز پنجشنبه

https://t.me/mashinacvatetans972

لینک کانال تلگرامي ابزاردقيق و اندازه گيري 

https://t.me/joinchat/AAAAAFKLssI5TTwHx9KkGw

 

محمد شمس ابادی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #تربیت بدنی ( کاردانی ) با استاد شمس آبادی

https://t.me/sport_kosha1

����لینک کانال تلگرامی درس #ورزش(کارشناسی) با استاد شمس آبادی

https://t.me/sport2_kosha

محسن آقایی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس #اصول_و_مبانی_زنجیره_تامین استاد #آقایی

https://chat.whatsapp.com/HJlzzvmi5Et98SP6lGRpQ7

لینک گروه واتس آپ درس #اصول_و_مبانی_تولید با استاد #آقایی

https://chat.whatsapp.com/DkOPzfVWJ5DIrJF9LS5QyY

 

علی بهاری

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس مبانی طراحی سازه آسانسور و بالابر با استاد بهاری

https://t.me/joinchat/BQlAsw9AOW1ffI7y3_CNEw

سید حبیب عبدالمنافی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس انقلاب اسلامی با استاد عبدالمنافی

روز برگزاری کلاس دوشنبه 14 تا 16

https://t.me/joinchat/CC3GXw62fixjDP76Dqt2bg

����لینک گروه تلگرامی درس انقلاب اسلامی با استاد عبدالمنافی

روز برگزاری کلاس دوشنبه 16 تا 18

دانشجویان مطابق برنامه کلاسی در گروه ها عضو شوند.

https://t.me/joinchat/CC3GXxRjHT7BFKI_MMf-Ew

����لینک گروه تلگرامی درس انقلاب اسلامی با استاد عبدالمنافی

روز برگزاری کلاس دوشنبه 18 تا 20

دانشجویان مطابق برنامه کلاسی در گروه ها عضو شوند.

https://t.me/joinchat/CC3GXx0OUmA2HV25qYCUDg

 

 

سودابه امینی

واتس اپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس مدیریت اسناد و گزارش نویسی با استاد امینی

https://chat.whatsapp.com/IRE8JIpdnemEmvHs1mVwWd

����لینک گروه واتس آپ درس گزارش نویسی با استاد امینی

https://chat.whatsapp.com/I1DcodjZt8CBnTb2Rd6eFo

����لینک گروه واتس آپ درس فارسی دوشنبه ساعت 14 تا 17 با استاد امینی

https://chat.whatsapp.com/HUADkny3HGHHUZ7kcKpylk

����لینک گروه واتس آپ درس فارسی دوشنبه 17 تا 20 با استاد امینی

https://chat.whatsapp.com/CO8llM15WPw0s1KS9UpFZD

لینک گروه واتس آپ درس الکترونیک صنعتی روز دوشنبه 16 تا 18

https://chat.whatsapp.com/GFToIbOkZtODQug6BCtMJZ

لینک گروه واتس آپ درس رله و حفاظت دوشنبه 18 تا 20

https://chat.whatsapp.com/BYC8Nr91jZbE6a47eaj21G

لینک گروه واتس آپ درس آز الکترونیک صنعتی دوشنبه 14 تا 16

https://chat.whatsapp.com/L4GT3ZJAQPt8bpsejYYu2d

لینک گروه واتس آپ درس ماشین های الکتریکی (کارشناسی) روز چهارشنبه 18 تا 20

https://chat.whatsapp.com/CZuZ0nV2VJKJkgqYTcxvLG

لینک گروه واتس آپ درس مدار الکتریکی روز چهارشنبه 15 تا 18

https://chat.whatsapp.com/IGnkM10TUnJKikV8I54JhA

فاطمه کلاتی

تلگرام

⏪لینک کانال تلگرامی درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری سه شنبه 14 تا 17 استاد کلاتی

https://t.me/mathkoosha1399

عنایت اله نام اور

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ دانشجویان کارشناسی بازرسی جوش که با استاد نام آور کلاس دارند.

https://chat.whatsapp.com/F8mBRSlKGUYCtYHLc0vW2i

دروس
بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی رنگ ،پوشش

بازرسی سازه و ساختمان

مکانیزم تخریب و مکانیک شکست

����لینک گروه واتس اپ دانسجویان کاردانی جوشکاری که با استاد نام اور کلاس دارند

https://chat.whatsapp.com/FdHkJVZWuGx69VpJdlDAID

خواص فیزیکی و شناخت مواد

جوشکاری اکسی گاز

تکنولوژی بازرسی جوش

 

داود علی نسب

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس زبان خارجه و زبان فني و زبان تخصصي برای دانشجویانی که با استاد علی نسب کلاس دارند.

https://t.me/University_Alinasab

 

صادق اصلانی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس #زبان_خارجی با استاد #اصلانی

https://chat.whatsapp.com/IofvTMiaMVjD2vmDzV7zoR

����لینک گروه تلگرامی درس زبان خارجه با استاد اصلانی روز جمعه از ساعت ۸ تا ۱۱

https://t.me/joinchat/QC_jqhqubfHHIhTknPFyiQ

 

����لینک گروه تلگرامی درس زبان خارجه با استاد اصلانی روز جمعه از ساعت ۱۱ تا ۱۴

https://t.me/joinchat/QC_jqhgTnuN8gAJu1v2jDg

محمد مسعود مجیدی فر

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس قانون نظام صنفی با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAFfAre3T01GgyEQ9qQ

����لینک کانال تلگرامی درس روش تحقیق در شرکتهای دانش بنیان با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAEUlDyRdS7_DJSDgTQ

����لینک کانال تلگرامی درس روش تحقیق در مدیریت کسب و کار با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAE11qvwq2mHQr1fuEA

����لینک کانال تلگرامی درس برنامه ریزی فرایند با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAFXhXyGlbGNg2qmwaw

����لینک کانال تلگرامی درس مهندسی صنایع با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAFGJMb7befn7MNof3g

����لینک کانال تلگرامی درس قوانین و مقررات عمومی با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAFbDY-AME0kzNpiRpQ

لینک کانال تلگرام درس #مدیریت مالی روز پنجشنبه با استاد #مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAFIv5vf2IJCUbUvYCA

����لینک کانال تلگرام درس تحلیل هزینه و منفعت با استاد مجیدی فر فقط���� دانشجویان روزهای دوشنبه����

https://t.me/joinchat/AAAAAFGUPwiSZlWPlnvZ7g

����لینک کانال تلگرام درس تحلیل هزینه و منفعت با استاد مجیدی فر فقط ����دانشجویان روزهای چهارشنبه����

https://t.me/joinchat/AAAAAFB94iv7v8tRaXNi4Q

����لینک کانال تلگرامی درس آشنایی با زیرساختهای توسعه با استاد مجیدی فر

https://t.me/joinchat/AAAAAE_lBFE6EB3ZK_hZCA

 

سیدمهدی میرحسینی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #مدیریت_منابع_انسانی با استاد #میرحسینی

https://t.me/mirhosseini_hrm

����لینک کانال تلگرامی درس #مهارتها_و_قوانین_کسب_و_کار با استاد #میرحسینی

https://t.me/bussines_skills_and_rules

����لینک کانال تلگرامی #مدیریت_کسب_و_کار_و_بهره_وری با استاد #میرحسینی

https://t.me/business_productivity

����لینک کانال تلگرامی #کارآفرینی با استاد #میرحسینی

https://t.me/mir_entrepreneurship

مرتضی رضایی

تلگرام

����لينك كانال تلگرامي درس #مقررات صادرات و واردات روز شنبه با استاد#رضايي

https://t.me/joinchat/CmhzSBMty99e2YW3actFxw

����لينك گروه تلگرامي درس #اصول و فنون مذاكره با استاد#رضايي

https://t.me/joinchat/CmhzSBzOxYQq6KvuK0EjNA

رضا تقی وند

واتس اپ

����������������لینک کانال واتس اپ درس زبان فنی تأسیسات پنج شنبه 16 تا 18 استاد تقی وند

https://chat.whatsapp.com/BtYwG5DUb7G4SWQvwPEWtk

����������������لینک کانال واتس اپ درس زبان تخصصی 1(حسابداری) پنج شنبه 14 تا 16 استاد تقی وند

https://chat.whatsapp.com/CWJhmR0jKOa6GNMiYouUJg

کورش عباسی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس اصول حسابداری روز جمعه 8 تا 11 رشته کاردانی مدیریت کسب و کار

https://t.me/joinchat/DGi_Dhh1tButBpXTacG1EA

مجتبی پناهی

تلگرام

 

����لینک گروه تلگرامی درس انتقال حرارت کاربری با استاد پناهی

https://t.me/joinchat/JQukUxkIkSSAxCdECcOJJw

����لینک گروه تلگرامی سوخت و احتراق با استاد  پناهی

https://t.me/joinchat/JQukUx0NWzayKf9OL3Tuaw

����لینک گروه تلگرامی تهویه مطبوع با استاد پناهی

https://t.me/joinchat/JQukUxn73fKGw51tgyMLgw

����لینک گروه تلگرامی بهینه سازی انرژی با استاد پناهی

https://t.me/joinchat/JQukUxaU-4si7eD_avSSpw

����لینک گروه تلگرامی انرژی تجدید پذیر با استاد پناهی

https://t.me/joinchat/JQukUxlaY8eEvhT82DskWA

 

زهرا نصیری

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس برنامه سازی رایانه ای با استاد نصیری

https://t.me/nasirikosha

الهام رحیمی پور

تلگرام

����لینک کانال تربیت بدنی کاردانی (خواهران).استاد رحیمی پور

https://t.me/joinchat/AAAAAEVH3zroLZn5HJCPFg

����لینک کانال ورزش کارشناسی (خواهران).استاد رحیمی پور

https://t.me/joinchat/AAAAAFgNqpT4ROCdTzC2Rw

 

فرهاد نبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد رضا میراثی

تلگرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلگرام

لینک کانال مربوط به درس سرپرستی واحدهای کسب وکار با استاد نبی

https://t.me/joinchat/AAAAAEXPXb1MeAZLhX7pOA

 

لینک کانال مربوط به درس مشتری مداری با استاد نبی ویژه دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار

https://t.me/joinchat/AAAAAEWgacvOEl0gtdk6_w

لینک کانال مربوط به کسب و کار از دیدگاه اسلام با استاد نبی ویژه دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار

https://t.me/joinchat/AAAAAEvQH8U_5iNcFkanTg

لینک کانال مربوط به مدیریت مراکز رشد با استاد نبی ویژه دانشجویان مدیریت تجاری سازی

https://t.me/joinchat/AAAAAEqwqKWBy_FTmKTjrQ

لینک کانال مربوط به اصول تنظیم و کنترل بودجه موسسات خدماتی و بازرگانی با استاد نبی

https://t.me/joinchat/AAAAAEaZBqhB00_vd0vVHg

لینک کانال مربوط به تکنیک ها و ابزارهای کارآفرینی با استاد نبی

https://t.me/joinchat/AAAAAE6fzwYLHQsnHcvUvw

لینک کانال مربوط به بازاریابی محصولات دانش بنیان با استاد نبی

https://t.me/joinchat/AAAAAEX5J3HVZit2BjUByg

لینک کانال مربوط به مبانی سازمان مدیریت با استاد نبی

https://t.me/joinchat/AAAAAEl5K_-L6SLcC_9hRA

����لینک کانال تلگرامی استاد نبی(تمام دروس)

https://t.me/joinchat/AAAAAFWENuamtGib3a1s2A

����لینک گروه تلگرامی درس کنترل دیجیتال و غیرخطی با استاد میراثی

https://t.me/joinchat/CHd8sBz0jid2MIPgPI-vVA

����لینک گروه تلگرامی درس سیستم کنترل هوشمند با استاد میراثی

https://t.me/joinchat/CHd8sBkFSrcOvesHnaBblQ

����لینک گروه تلگرامی درس ابزاردقیق پیشرفته با استاد میراثی

https://t.me/joinchat/CHd8sBQS8U5_3Ix92jiGOA

����لینک گروه تلگرامی درس کنترل در ابزاردقیق پیشرفته با استاد میراثی

https://t.me/joinchat/CHd8sBoFGPdgnfONxR3LWA

����لینک گروه تلگرامی درس نگهدای و تشخیص عیب با استاد میراثی

https://t.me/joinchat/CHd8sBv9W9xX_sf4pqYglQ

 

محمد صالحی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی دروس زیر با استاد صالحی

دانشجویان دروس:

1- رباتیک

2- طراحی اجزا ماشین

3- شناخت اجزا ماشین

4-دینامیک

5- دینامیک و ارتعاشات

به کانال تلگرامی با آدرس زیر مراجعه نمایند.������������

https://t.me/mechanick

 

داود خورشیدی

واتساپ

��������لینک گروه واتس اپ دروس زیر با استاد خورشیدی

ساختمان انبار

مستندسازی

زبان تخصصی انبارداری

قفسه بندي و تقسيمات انبار

دريافت و تحويل كالا در انبار

نگهداري اقلام در انبار

اصول و مباني مكان يابي احداث

https://chat.whatsapp.com/DSErorrWkAwC2ASdUvekbn

 

راحله طینت پاک

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ دروس زیر با استاد طینت پاک

لینک عضویت کانال واتس اپ زبان تخصصی ایمنی استاد طینت پاک

جزوه داخل کانال

https://chat.whatsapp.com/FLkmf9sht6hEgZ9NCOKugL

زبان تخصصی ۱ ویژه گرایش صنعتی کارشناسی حسابداری با استاد طینت پاک

https://chat.whatsapp.com/Iv96wg2ArRT8FyHL1s9LFY

جزوه داخل کانال

لینک عضویت زبان تخصصی طراحی و نقشه کشی صنعتی استاد طینت پاک

https://chat.whatsapp.com/HBP0x6x9eYr2OMX5Nfbs7K

لینک عضویت کانال  زبان تخصصی مدیریت کسب و کار استاد طینت پاک

https://chat.whatsapp.com/H1fV6miX39eJVVKjcnoij3

لینک عضویت کانال واتس اپ درس زبان تخصصی مکانیک خودرو کارشناسی استاد طینت پاک

https://chat.whatsapp.com/HnmGRAQSsNO2vkZJMRs3eZ

احمد حقایق

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس ریاضی عمومی2 کارشناسی با استاد حقایق

https://t.me/joinchat/MLTumhhObqCcgcC9a8as-w

����لینک گروه تلگرامی درس ریاضی کاربردی کارشناسی با استاد حقایق

https://t.me/joinchat/MLTumhN0e95e3mN7rv8RxQ

 

فاطمه عسگری

تلگرام

لینک گروه تلگرامی درس ریاضی عمومی کاردانی با استاد عسگری

https://t.me/joinchat/BugWsxjfzR7-0aAC1AD3SQ

لینک گروه تلگرامی درس آمار واحتتمالات مهندسی با استاد عسگری

https://t.me/joinchat/BugWsxPNiuNCMmj8rj9OuQ

لینک گروه تلگرامی درس آمار (کاردانی) با استاد عسگری

https://t.me/joinchat/BugWsxlfI2HPLCHLAOTiaA

 

مهسا سلیمانی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس زبان خارجه با استاد سلیمانی

https://t.me/joinchat/AAAAAEw_vVFutWywuZRuGw

لینک کانال تلگرامی درس زبان تخصصی1 کارشناسی حسابداری با خانم سلیمانی

https://t.me/joinchat/AAAAAEkMOyJXX06Pd4ey4w

لینک کانال تلگرامی درس زبان تخصصی کاردانی مکانیک خودرو با استاد سلیمانی

https://t.me/joinchat/AAAAAEUJgAa2fbONFewFTQ

سام معینی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی دروس زیر با استاد سام معینی

https://t.me/electicalebooks

 

مدارهای مخابراتی

منابع تغذیه

مدارهای الکتریکی

خطوط انتقال مخابراتی

مبانی الکترونیک خودرو

الکترونیک عمومی

مدارهای الکتریکی

مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه

����لینک کانال تلگرامی مبانی الکترونیک خودرو با استاد معینی

https://t.me/hygvvfc

����لینک کانال تلگرامی مدار مجتمع خطی با استاد معینی

https://t.me/dvvbhhbbnjjnn

����لینک کانال تلگرامی درس مدار الکتریکی 2 و مدارالکتریکی(کارشناسی ) با استاد معینی

https://t.me/elljbbvgnhhgvvvbbfffftvvbbntddxc

����لینک کانال تلگرامی درس مدار مخابراتی و خطوط انتقال مخابراتی با استاد معینی

https://t.me/madarmokhaberatvakhotot

لینک کانال تلگرامی درس مدارالکتریکی و آز (کارشناسی پهپاد)با استاد معینی

https://t.me/madarelec1vaaz

لینک کانال تلگرامی درس منابع تغذیه با استاد معینی

https://t.me/switchingsoutceeeku

لیلا تقی زاده

واتس اپ

����لینک گروه واتس اپ درس آمار و کاربرد آن در کسب و کار (کارشناسی مدیریت کسب و کار)با استاد تقی زاده

https://chat.whatsapp.com/Ig1GCrzGWSE29MbjNgyu8p

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری )با استاد تقی زاده

https://chat.whatsapp.com/LXzTLyFlTl8IOOl6cEHL9m

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری (کاردانی حسابداری ) با استاد تقی زاده

https://chat.whatsapp.com/IHW8kxWBk07IOpiYMC2xGj

 

����لینک گروه واتس آپ درس محاسبات عددی با استاد تقی زاده

https://chat.whatsapp.com/Jjai5RAgwt6IqTEhw76PZ5

����لینک گروه واتس آپ درس ریاضی عمومی ( کاردانی ) با استاد تقی زاده

https://chat.whatsapp.com/GGd1dBMVpld2MoXpoF0xnI

����لینک گروه واتس اپ درس آمار و احتمالات مهندسی با استاد تقی زاده

https://chat.whatsapp.com/HOBwJaipxmjJCMGwLXPbcy

سید حسین سجادی

واتس اپ

لینک گروه واتس اپ درس تفسیر موضوعی قرآن با آقای سجادی روز پنجشنبه 8تا10

https://chat.whatsapp.com/LGBYXRrPw67BKOy69rkqHF

 

لینک گروه واتس آپ درس تفسیر موضوعی قرآن با آقای سجادی روز پنجشنبه 10 تا 12

 https://chat.whatsapp.com/K4YT6MMMfbxLpO5IoFyjV2

 

لینک گروه واتس آپ درس تفسیر موضوعی قرآن با آقای سجادی روز پنجشنبه 18 تا 20

https://chat.whatsapp.com/Jr9qBirCrtD6YBvLSaDNdx

 

عبدالحسین فکوری زاد

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس #دانش خانواده و جمعیت با استاد #فکوری زاد

https://chat.whatsapp.com/LuAp3RiuAZvFZj8SP61J9z

الهام حدادیان

تلگرام

لینک کانال تلگرام درس ریاضی عمومی با استاد حدادیان

https://t.me/general_mathematics_1

امیر بهرامی

تلگرام

لینک گروه تلگرامی درس مبانی بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور -روزهای دوشنبه��������

https://t.me/joinchat/H58_3BuQAQ_issXay_M-Lg

مهنوش آریان پور

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس نقشه کشی با اصول كد با استاد آريان پور

https://t.me/joinchat/NeUL1hikfg_4YhKFMua17w

 

مصطفی ضیایی

واتس اپ

لینک کانال واتس آپ درس کارگاه مکانیک عمومی دوشنبه 17 تا 20

https://chat.whatsapp.com/BM95JTAeBVqHuyUqDJ1iLV

لینک کانال واتس آپ درس کارگاه مکانیک عمومی یکشنبه 14 تا 17

https://chat.whatsapp.com/LSwd0lcGh97Gxpp3YMmqBl

لینک کانال واتس آپ درس کارگاه ماشین افزار پنجشنبه 17 تا 20

https://chat.whatsapp.com/KXOEsJfhAHx37bUbbtLeLu 

لینک کانال واتس آپ درس ماشین افزار یونیورسال 2 و کارگاه ماشین افزار یونیورسال2

https://chat.whatsapp.com/Bv6ga3axAsNGxygl3Xoupi

������������لینک گروه کارگاه ساخت روز یکشنبه 17 تا 20

https://chat.whatsapp.com/K8mMlbF5pZaE9uRXyDyLNp

لینک گروه درس کارگاه ماشین افزار یونیورسال1

https://chat.whatsapp.com/GDsHGjKfgzVCFdyBsYpFfP

لینک گروه واتس آپ درس ماشین افزار یونیورسال1

https://chat.whatsapp.com/GI51xvo7hFC4VG4uhfJohg

لینک گروه واتس آپ درس کارگاه ماشین افزار جمعه 12 تا 16

https://chat.whatsapp.com/BoVhRqA0apGKjV4omn0TSn

 

                لینک کانال واتس آپ کارگاه عمومی چهارشنبه 16 تا 20

https://chat.whatsapp.com/HQ8WoxX2rHJ2WEkBVrBKOc

 

 

علی اصغرقرناق

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس رسم فنی 1 استاد قرناق

https://chat.whatsapp.com/Gu2p0PbdXr72ZIEaBSj1f5

لینک گروه واتس آپ درس رسم فنی2 استاد قرناق

https://chat.whatsapp.com/GqKnQbrsO391eviHlKwauN

لینک گروه واتس آپ درس کارگاه ماشینکاری قطعات خودرو

https://chat.whatsapp.com/CRSPcm0mNtU7BTG5mjsWeA

لینک گروه واتس آپ درس کارگاه فلزکاری

https://chat.whatsapp.com/LJklxnWiA3BKzDw2Mre2ba

احمد یوسفی

واتس اپ

لینک گروهِ کلاس نقشه کشی با نرم افزار (Solid Works ) استاد احمد یوسفی در واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/IaPgvQmLKnRBB1gLNmDdOe

لینک گروه دروس رسم فنی ۱ و نقشه کشی عمومی و نقشه کشی صنعتی استاد احمد یوسفی در واتس آپ

https://chat.whatsapp.com/GdEMKzFKeZx5FS5jLKQbk0

سعید مهریزی

واتس اپ

تمامی دانشجویان کارشناسی بازرسی جوش ورودی 982 که دروس "اصول تضمین کیفیت در جوشکاری" و "روشهای بازرسی ویژه" دارند در لینک زیر عضو شوند:

https://chat.whatsapp.com/FBSSpq0vz7CII04fuluJqV

تمامی دانشجویان کارشناسی بازرسی جوش ورودی 972 که دروس "بازرسی مخازن تحت فشار" و "متالورژی جوش آلیاژهای مهندسی" دارند در لینک زیر عضو شوند:

https://chat.whatsapp.com/E7XTz0lxllbEmwWa2AuSZB

تمامی دانشجویان کارشناسی بازرسی جوش ورودی 971 که دروس "ترمودینامیک و سینتیک مواد" و "تناسب برای عملکرد " و "تنش های پسماند و کنترل پیچیدگی" دارند در لینک زیر عضو شوند:

https://chat.whatsapp.com/I5gz7rwTc8D06xnTpTfqn1

تمامی دانشجویان کاردانی  جوش ورودی 981 که درس "عیوب و علل آن" دارند در لینک زیر عضو شوند:

https://chat.whatsapp.com/LESkVPNWADs4aakptd9sgt

تمامی دانشجویان کاردانی  جوش ورودی 972 که دروس "جوشکاری تحت محافظت گاز" و "جوشکاری مقاومتی و زائده ای" دارند در لینک زیر عضو شوند:

https://chat.whatsapp.com/GUMIue2pkH0HCPbe4xIdlZ

تمامی دانشجویان کاردانی  جوش ورودی 971 که دروس "تکنولوژی جوشکاری فلزات آهنی" و "تکنولوژی جوشکاری فلزات غیر آهنی" و "فرآیندهای برشکاری و آماده سازی لبه" دارند در لینک زیر عضو شوند:

https://chat.whatsapp.com/Kzz43dhGqqB5ciU0Fw0ZsW

مسعود سیاه پوش

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس کارگاه هیدرولیک و پنوماتیک روز چهارشنبه

https://t.me/joinchat/BhD9hRnM6xHzU5qwEddumA

مرضیه جهاندوست

تلگرام

لینک گروه تلگرامی درس آز مدار مجتمع خطی با استاد جهان دوست

https://t.me/joinchat/BQPduRoUpxGlwoGG0CEASQ

لینک گروه تلگرامی درس آز الکترونیک عمومی با استاد جهان دوست

https://t.me/joinchat/BQPduRv4xe11GxCJek9X9Q

 

فرامرز موحدی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ برنامه ریزی و مدیریت پروژه استاد موحدی

https://chat.whatsapp.com/FbrRkrlVCwIGcelCZMk2ht

لینک گروه واتس آپ درس مهارتهای مسئله یابی با استاد موحدی

/

لینک گروه واتس آپ درس اصول سرپرستی با استاد موحدی

https://chat.whatsapp.com/IdSQKTqp5jeAnRDLs8gW5Q

لینک گروه واتس آپ درس کنترل کیفیت با استاد موحدی

https://chat.whatsapp.com/EpKd5pBnfgT1vg0BQIwdbt

لینک گروه واتس آپ درس مبانی کنترل کیفیت با استاد موحدی

https://chat.whatsapp.com/D0XXUTr3fNfAadffH3apC0

 

لینک گروه واتس آپ درس اقتصاد و مدیریت مهندسی با استاد موحدی

https://chat.whatsapp.com/LjD4z33wvbT4dPjbQVKfu7

لینک گروه واتس آپ درس برنامه ریزی سیستم تولید و تعمیرات با استاد موحدی روز جمعه

https://chat.whatsapp.com/BDyHreidJnmJPsRbqlzHfa

لینک گروه واتس آپ درس اقتصاد و مدیریت مهندسی استاد موحدی روز چهارشنبه

https://chat.whatsapp.com/JzB5jGoc8b51Ce7W08OGMs

����لینک گروه واتس آپ درس مهارتهای مساله یابی با استاد موحدی روز پنجشنبه ۱۸ تا ۲۰

 

https://chat.whatsapp.com/Gf8RiF4JAUxGcknMpBqpJW

لینک گروه واتس آپ درس سیستم مدیریت یکپارچه با استاد موحدی

https://chat.whatsapp.com/KWD1M5qyvvRGMPpemgxgHz

لینک گروه واتس آپ درس برنامه ریزی سیستم تولید و تعمیرات با استاد موحدی روزهای چهارشنبه

https://chat.whatsapp.com/FIGteGuiQeTKhHNbcULwcc

زهرا اسلامی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس نمونه سازی رایانه ای با استاد اسلامی

https://chat.whatsapp.com/EnaPIdxxktc3CpB8asQwYo

����لینک کانال واتس اپ درس نقشه کشی رایانه ای عمومی با استاد اسلامی

https://chat.whatsapp.com/Fm2Zqlkm62yHbagTr33XOh

����لینک گروه واتس اپ درس نقشه کشی رایانه ای پیشرفته با استاد اسلامی

https://chat.whatsapp.com/DBa4n15OW5560817WFvyP9

ابراهیم احمدی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس زبان تخصصی کارشناسی الکترونیک صنعتی

مدرس اين درس از وصالي به ابراهيم احمدي تغيير يافته است.

https://chat.whatsapp.com/J1TnvmTrD1vIgtjVrcGt3g

 

علی مهرابی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس آیرودینامیک پیشرفته با استاد مهرابی

https://chat.whatsapp.com/JpOBFODysK4FEwGGh2t7fj

����لینک گروه واتس آپ زبان تخصصی پهپاد با استاد مهرابی

https://chat.whatsapp.com/IsPj3X6tzLQ1sTFmkvTxyB

����لینک نت پیشرانه پیشرفته با استاد مهرابی

https://chat.whatsapp.com/IWS2xIKHwojHXDd7sjNyyL

محسن مطیعی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس نصب و تعمیر و نگهداري ‌روز سه شنبه 

https://t.me/mohsen0motiee

رضا براتعلی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ مبانی طراحی آسانسور و بالابر کد گروه 9811-9812 و9814

https://chat.whatsapp.com/JobjxjnT3cjJE3yfPFppzY

سارا معینی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس برق و کنترل تاسیسات با استاد سارا معینی

https://t.me/joinchat/AAAAAFgMLSRu00HcCvOkrw

درس سیستم های کنترل تاسیسات

����لینک کانال تلگرامی درس امواج و آنتن با استاد سارا معینی

https://t.me/joinchat/AAAAAETPEme9JV6HC6VbIw

مهشید تفرشی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ دروس علم مواد و بازرسی مخازن با استاد تفرشی

https://chat.whatsapp.com/FBYsNguYxnnEH9u7mOgCOC

کانال استاد تفرشی در مورد درس بازرسی مخازن ذخیره

https://t.me/inspectionofstoragetanks

کانال استاد تفرشی در مورد درس علم مواد (متالورژی)

https://t.me/materialssciencetafreshi

علی اشرفی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی فیزیک عمومی و فیزیک الکتریسیته با استاد اشرفی

https://t.me/joinchat/CEE10RzS4WLFu0ceJUpVNw

محمدعلی حیدری مهذب

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس تفسیر موضوعی قران با استاد حیدری مهذب روزهای جمعه

https://t.me/mohamadaliheydarimohazab

����لینک گروه واتس آپ درس تفسیر موضوعی قران با استاد حیدری مهذب روزهای جمعه

https://chat.whatsapp.com/JajBqOTedpp8LPEXRzlP3I

سهراب قیطاسی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ مبانی طراحی قطعات مکانیکی پنجشنبه 8تا10و پنجشنبه 15 تا 17

https://chat.whatsapp.com/BPmcCupvLUE4lmlKQM9GGC

����لینک گروه واتس آپ درس کارگاه طراحی قطعات مکانیکي پنجشنبه 10تا12و پنجشنبه 17 تا 19

https://chat.whatsapp.com/B7leKB8jxeT309KvBeLCev

سیدعباس سیدابوطالبی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ در شناخت آسانسورها هیدرولیک پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/INr6oTYwsJLDnydBsvk2aC

مباني سيستم هاي تعمير و نگهداري آسانسور روز پنجشنبه 12تا15
https://chat.whatsapp.com/C9WGryBqR95Db5QnmlToPw

 

میکائیل پارسا

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی مدیریت بازاریابی خدمات با استاد پارسا

https://t.me/joinchat/AAAAAFZlUCQwUDN6iJBtMA

����لینک کانال تلگرامی مقررات و استاندارد کیفیت با استاد پارسا

https://t.me/joinchat/AAAAAFQRza7hcv5xwzgajA

وحید رزم اور

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ کلاسهای استاد رزم آور

https://chat.whatsapp.com/HOMEJC7wTpADWpMm8v2uTZ

محمدرضا رستمی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس انتقال حرارت با استاد رستمی

https://t.me/joinchat/QdhTXhvpeyL4U_EoYDpF4Q

����لینک گروه تلگرامی درس مکانیک سیالات با استاد رستمی

https://t.me/joinchat/QdhTXhnakkgagxzU5HJP5g

����لینک گروه تلگرامی درس مقاومت مصالح با استاد رستمی

https://t.me/joinchat/QdhTXhrLbx6Jc1byz2po6Q

سیدمهدی فاطمی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس طراحی cad/can با استاد فاطمی

https://chat.whatsapp.com/HHliB5m25rRD6GRrG2vlUl

لینک گروه نقشه کشی رایانه ای دوبعدی با استاد فاطمی

https://chat.whatsapp.com/J2BNnTtUWlk7Be7kHEPTgB

����لینک گروه واتس اپ درس ماشین افزار تولیدی با استاد فاطمی

https://chat.whatsapp.com/HXTHxMw58Ql3QjW4GLGR5m

����لینک گروه واتس اپ درس طراحی قالب پلاستیک با استاد فاطمی

https://chat.whatsapp.com/H23BRLaXz7M2eoNzJyT65h

����لینک گروه واتس اپ درس طراحی قالب با استاد فاطمی

https://chat.whatsapp.com/EnBkkDmJ0n28di7eRVhSN7

میلاد رحیمیان

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس بازرسی ماشین آلات با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/Jl9PYkxP2qoBokVkyqC4Pm

����لینک گروه واتس اپ درس بازرسی لوله کشی با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/LEgZbjdb7UJGL6MsgGVjsh

����لینک گروه واتس اپ درس بازرسی خطوط لوله با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/ExGxXQXpvlVC9p2C0Snrth

����لینک گروه واتس اپ درس بازرسی خوردگی با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/BuEOhLPC4mFKiaXzo4Tdl1

����لینک گروه واتس اپ درس بازرسی و کنارل کیفی مواد با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/FWUGpfZDijU1Ll3OgID2ek

����لینک گروه واتس اپ درس طرح ریزی کیفی با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/IXSjKIgWowDCffaK7t2BqK

����لینک گروه واتس اپ درس روشهای اتصال مواد با استاد رحیمیان

https://chat.whatsapp.com/DRo6XVU9X2PFsxG55GvWgK

ایمان ادیب پور

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ مبانی بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور روزهای پنجشنبه با استاد ادیب پور ������������������������

https://chat.whatsapp.com/HB3LnoEXgib0y92UqHR3K4

مریم رودباری

واتساپ

لینک کانال واتساپ هندسه برخورد با استاد رودباری ��������

https://chat.whatsapp.com/DCSv3Ana8l55WK1IE7cWxS

لینک گروه واتس آپ درس نقشه كشي اجزا با استاد رودباري

https://chat.whatsapp.com/KkJqeVjtxZa5oL90GRHq63

لینک گروه واتس آپ این درس هندسه ترسيمي با استاد رودباري��������

https://chat.whatsapp.com/HHah0BMv9xCHLsoSUWd0zI

����لینک گروه واتس آپ درس نقشه کشی عمومی با استاد رودباری ترم ۱������������

https://chat.whatsapp.com/Hc9NY3PS5s2JkZIrCFiSwd

لینک گروه واتس آپ درس پروسه طراحی با استاد رودباری������������

https://chat.whatsapp.com/FCB6PmTSLLA3mg2ivPmmvC

 

عبدالحمید بیرانوند

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس اصول علم اقتصاد با استاد بيرانوند

https://chat.whatsapp.com/C2b6pBouHlv5CcnQ191dBA

لینک گروه واتس آپ درس اقتصاد خرد با استاد بيرانوند

https://chat.whatsapp.com/FRIcFNGDFq25hxVhLbpzrm

لینک گروه واتس آپ درس قوانین و مقررات مالیاتی با استاد بيرانوند

https://chat.whatsapp.com/F3FM3IRawE25DvjJSFUgKh

لینک گروه واتس آپ درس مدیریت تولید با استاد بيرانوند

https://chat.whatsapp.com/IT0vAAAvBjH9IOk8D7H29i

لینک گروه واتس آپ درس بازاریابی خدمات با استاد بيرانوند

https://chat.whatsapp.com/ElWiErVZJd9BrfqYxQpA8i

لینک گروه واتس آپ درس اخلاق حرفه ای تجارت با استاد بيرانوند

https://chat.whatsapp.com/GD2b2jWPHuA7doqEQbUfPF

جواد زیوری

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس استاتیک با استاد جواد زیوری��������

https://t.me/Statics1399

����لینک کانال تلگرامی درس مقاومت مصالح2 با استاد جواد زیوری��������

https://t.me/strength21399

����لینک کانال تلگرامی درس مقاومت مصالح با استاد جواد زیوری��������

 

����لینک کانال تلگرامی درس ترمودینامیک با استاد جواد زیوری��������

https://t.me/Thermodynamics1399

عبدالعظیم یاقوتی

تلگرام

����لينك گروه تلگرامي درس مبانی سیستم های کنترل فرمان و کارگاه روزهای جمعه

https://t.me/CommandControlSystem

����لينك گروه تلگرامي درس کنترل موتور الکتریکی و آزمایشگاه فقط روز جمعه

https://t.me/ControlOfElectricalMotors

����لينك گروه تلگرامي درس سیستم کنترل هوشمند روز پنجشبه

مدرس یاقوتی��������

https://t.me/IntelligentControlSystems

 

امیر بهرامی

تلگرام

لینک گروه تلگرامی درس مبانی بازرسی و کنترل کیفیت آسانسور -روزهای دوشنبه��������

https://t.me/joinchat/H58_3BuQAQ_issXay_M-Lg

 

فاطمه اجاقی

تلگرام

لینک کانال درس فارسی با استاد اجاقی��������

https://t.me/adabiatojaghi

 

علی علی مددی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی آز کاربرد الکترونیک خودرو روز پنجشنبه 14 تا 17

https://t.me/meelctronic

����لینک کانال تلگرامی درس آز الکترونیک عمومی روز پنجشنبه 8 تا 10

https://t.me/asanelctronic

����لینک کانال تلگرامی درس آز سنسور و مبدل پنجشنبه 12 تا 14

https://t.me/azelectroni

����لینک کانال تلگرامی درس آز سیستم کنترل خطی روز پنجشنبه 10 تا 12

https://t.me/azcontrolkhatii

لینک دانلود جزوات دروس زير ��������

����از سیستم کنترل خطی پنجشنبه 12تا14

����آز الکترونیک پنجشنبه 8تا10

����از سنسور و مبدل

����از کاربرد الکترونیک در خودرو

http://a-alimadadi.blog.ir

 

سپاسی

واتساپ

لينك گروه واتس آپ درس #مباني_هنرهاي_تجسمي با استاد #سپاسي

https://chat.whatsapp.com/EI5fyeqX013EQ1y

مهدی مدیرخازنی

واتساپ

����لينك گروه واتس آپ درس #آز_بازرسي_رنگ_و_پوشش روز #جمعه

https://chat.whatsapp.com/FvigfbS3IvoBXhpbcUY6eN

����لينك گروه واتس آپ درس #كارگاه_بازرسي_لوله روز #جمعه

https://chat.whatsapp.com/LrhpN9ZMPfkEyxgaHcpab7

����لينك گروه واتس آپ درس #كارگاه_عمليات_حرارتي روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/DuDBZHo6yADBqct1xslsr7

����لينك گروه واتس آپ درس #كارگاه_بازرسي_سازه_و_ماشين_آلات روز #چهارشنبه

https://chat.whatsapp.com/FyMxJLklVYoBDO0DPNxac5

 

����لينك گروه واتس آپ درس #آز_متالوگرافي روز #سه_شنبه

https://chat.whatsapp.com/ETv4qDNMC5v2duTMfLUVTj

لينك گروه واتس آپ درس #كارگاه_بازرسي_مخازن روز #جمعه

https://chat.whatsapp.com/HEjRocoIL3k6qIh7UGzBnP

����لينك گروه واتس آپ درس #علائم_جوشكاري_و_نقشه_خواني روز #سه_شنبه

https://chat.whatsapp.com/J5MXbdi6BnP1vsZ5QSBtGQ

����لينك گروه واتس آپ درس #آزمايشگاه_متالورژي_جوشكاري روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/FDbzuG7GT8mFDeajrfuzTx

����لينك گروه واتس  آپ درس #تست_غيرمخرب روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/HPJ5TXQBmE0EEG07t9MJb2

����لينك گروه واتس آپ درس #آزخواص_مكانيكي روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/CcYLnwmYpGuBS8d4QbERId

����لينك گروه واتس آپ درس #آزمقاومت_مصالح_كارداني روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/LWL35zmfYrO1kPmk5EtWmP

����لينك گروه واتس آپ درس #آزمقاومت_مصالح_كارشناسي روز #سه_شنبه و روز #چهارشنبه

https://chat.whatsapp.com/Fs9JkDQgI8fEiMUlWZ7NwB

نیما فرزام نیا

واتساپ

����لينك گروه واتس آپ دروس زير با استاد #فرزام نيا

#حریم خصوصی و امنیت اینترنت

#مدیریت و سنجش شبکه های گسترده

#شناخت و پیکربندی ISP

#پیکربندی مسیریابهای شبکه

https://chat.whatsapp.com/DUhqrq4qTKMDDAfIMHNmsa

 

عباس یوسفی

واتساپ

����لينك گروه واتس آپ درس #كارگاه _برق_ صنعتي

https://chat.whatsapp.com/FXj1DnyjSbY3KIzGkMt0RC

����لينك گروه واتس آپ درس #کارگاه آزانتقال توزيع انرژي الكتريكي

https://chat.whatsapp.com/GKgmNnHBCd1G49KIDVMAeY

����لينك گروه واتس اپ درس #الكتريسيته صنعتي و آز

https://chat.whatsapp.com/LovkvDOkn8jKDASiNJoO14

����لينك گروه واتس آپ درس #آزماشين الكتريكي (كارشناسي)

https://chat.whatsapp.com/D68N2E3ONhr2JwsQkodZTV

����لينك گروه واتس آپ درس #آزماشين_الكتريكي(كارداني)

https://chat.whatsapp.com/LPdDYOg9bOnL46Z492tnMH

����لينك گروه واتس اپ درس #كارگاه برق و مدار فرمان ، #كارگاه عمومي برق ،#کارگاه مباني برق

https://chat.whatsapp.com/KBE0r75OXf7Loc3ZBnE4RM

����لينك گروه واتس آپ درس #کارگاه_سيم_پيچي

https://chat.whatsapp.com/K1Kfw1WKQiG9P96IGRSlQ9

 

محمد باقر ایرانشاهی

واتس اپ

لينك گروه واتس آپ درس پژوهش عملياتي1 با استاد محمدباقر ايرانشاهي

https://chat.whatsapp.com/KhG8P1wThPZ5J79cwt6F5D

لينك گروه واتس آپ درس كنترل پروژه با استاد محمدباقر ايرانشاهي

https://chat.whatsapp.com/DDtOAszw1SPBe9stpQzHx4

لينك گروه واتس آپ درس #اصول_سرپرستي با استاد #ايرانشاهي

https://chat.whatsapp.com/EUk5uZVbCulEXZToEWLbVj

لینک گروه واتس آپ درس مهارتهای مساله یابی و تصمیم گیری با استاد محمدباقر ایرانشاهی

https://chat.whatsapp.com/K8DVNf2R0xrLRRN3ex9pUS

 

رضا فتاحی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی دروس زیر با استاد#فتاحی

#اصول_میکروکنترلر

#آز_اصول_میکروکنترلر

#میکروکنترلر

#آز_میکروکنترلر

https://t.me/rzfatsmc

حسین احتشامی

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس کارگاه برق و مدار فرمان روز سه شنبه با استاد احتشامی

https://t.me/madarfarma

فولادی

تلگرام

لینک تلگرامی انواع جرثقیل و کاربرد آن با استاد فولادی

https://t.me/joinchat/BjCHOB0iOxo_S4-KKU_jHA

 

حمید هاشمی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس #برنامه_ریزی_سرویس_و_نگهداری_تاسیسات کاردانی تاسیسات صنعتی روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/GpBpevP2SgT7OPZfnV4Kpt

����لینک گروه واتس آپ #تاسیسات_و_پروژه کاردانی تاسیسات روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/BQmrIeyVIqgHHIqPWKXibd

����لینک گروه واتس اپ درس #کارگاه_تاسیسات کاردانی تاسیسات روز #پنجشنبه

https://chat.whatsapp.com/JmZp3GiDThh0S5apPkHktQ

بهادر محمدی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #استاتیک_دینامیک با استاد #محمدی

https://t.me/joinchat/BpkvBETN5p2DIHRMQpe-Jg

����لینک گروه تلگرامی درس #مقاومت_مصالح_کاربردی با استاد #محمدی

https://t.me/joinchat/BpkvBBq9SyLanO0bRuGBRQ

����لینک گروه تلگرامی درس #ارتعاشات_کاربردی با استاد #محمدی

https://t.me/joinchat/BpkvBB2VdxQtL9rBqp72sA

کاربینی

تلگرام

 

����لینک گروه تلگرامی درس #کاربینی کاردانی و کارشناسی رشته #مکانیک_خودرو

https://t.me/joinchat/BpkvBBpZE1hOVA_iVuaJ0w

کاربینی

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس کاربینی کاردانی و کارشناسی الکترونیک صنعتی

https://t.me/joinchat/AAAAAFhux8oUbjWJzNfPgw

کاربینی

واتس اپ

لینک گروه واتس آپ درس  #کاربینی  مربوط به رشته #کاردان_فنی_نقشه_کشی و #مهندسی_فناوری_طراحی_و_نقشه_کشی

https://chat.whatsapp.com/JyKmjyJw9RNIulevDPmAJg

کاربینی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس #کاربینی دانشجویان #کاردانی_جوشکاری و #کارشناسی_بازرسی_جوش

https://t.me/karbinijoosh982

 

کاربینی

واتس اپ

����لینک گروه واتس آپ درس #کاربینی_برق_صنعتی

#استاد_احتشامی

https://chat.whatsapp.com/Ktfsp08KaCPIT66dMorlea

کاربینی

تلگرام

لینک گروه تلگرامی درس #کاربینی رشته های #کاردانی_آسانسور و #کارشناسی_آسانسور

https://t.me/karbini_lift

 

کاربینی

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس #کاربینی رشته های #کاردانی_ماشین افزار ، #کارشناسی_ماشین افزار و #کاردانی_جرثقیل

https://t.me/joinchat/AAAAAFV7IT8_qr6Vn9AlKg

 

کاربینی

 

 

 

کاربینی

 

لینک کانال تلگرامی درس #کاربینی رشته  #کاردانی_تولید_کفش

https://t.me/joinchat/AAAAAFkClezrJr08MDuqJg

 

تلگرام

 

 

واتس آپ

لینک کانال تلگرامی درس #کاربینی رشته های #کاردانی_مدیریت_کسب_و_کار ، #کارشناسی_مدیریت_کسب_و_کار و #کارشناسی_مدیریت_تجاری_سازی

https://t.me/joinchat/AAAAAFKwVDXrYePmEu88pQ

لینک گروه واتس آپ درس کاربینی کارشناسی ایمنی،سلامت و محیط زیست صنایعhse

https://chat.whatsapp.com/DL2uoZik0Q8DJGN9CJQ4vS

 

پروژه

تلگرام

لینک کانال تلگرامی درس پروژه برای دانشجویان کارشناسی الکترونیک صنعتی

https://t.me/projectbscku

پروژه

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #پروژه رشته #مهندسی_فناوری_کنترل_ابزار_دقیق

https://t.me/joinchat/CHd8sBtHgNY5sgGlu29Rqg

پروژه

تلگرام

����لینک گروه تلگرامی درس #پروژه کارشناسی #مکانیک_خودرو

https://t.me/joinchat/BpkvBBjqy_R47Z3CNaT5HQ

پروژه

تلگرام

����لینک کانال تلگرامی درس #پروژه_کارشناسی_آسانسور

https://t.me/joinchat/AAAAAFS7abnyBQwNv_5UsA

 


١٠:٠٠ - شنبه ٧ تير ١٣٩٩    /    شماره : ٨١٨    /    تعداد نمایش : ١٥١ • کارشناسی ایمنی،سلامت و محیط زیست صنایعhse
  ▪️پذیرش دانشجو ▫️رشته کارشناسی ایمنی،سلامت و محیط زیست صنایعhse 🔸ثبت نام با مراجعه حضوری به مرکز یا از طریق سایت سازمان سنجش 🔹فرصت ثبت نام تا 17 مهر ماه 1398

 • کارشناسی عیب یابی و بازسازی پهپاد
  ▪️پذیرش دانشجو ▫️رشته کارشناسی پهپاد 🔸ثبت نام با مراجعه حضوری به مرکز یا از طریق سایت سازمان سنجش 🔹فرصت ثبت نام تا 17 مهر 1398

 • کاردانی تولید کفش
  ▪️پذیرش دانشجو ▫️رشته کاردانی تولید کفش 🔸ثبت نام با مراجعه حضوری به مرکز یا از طریق سایت سازمان سنجش 🔹فرصت ثبت نام تا 17 مهرماه 1398

 • کاردانی انبارداری
  ▪️پذیرش دانشجو ▫️رشته کاردانی بازرگانی-انبارداری 🔸ثبت نام با مراجعه حضوری به مرکز یا از طریق سایت سازمان سنجش 🔹فرصت ثبت نام تا 10 شهریورماه 1398

 • کاردانی جرثقیل
  ▪️پذیرش دانشجو ▫️رشته کاردانی نصب و نگهداری جرثقیل 🔸ثبت نام با مراجعه حضوری به مرکز یا از طریق سایت سازمان سنجش 🔹فرصت ثبت نام تا 10 شهریورماه 1398

دهمین سمینار آسانسور و پله برقی

تماس با ما


 • کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج - سه راه شیشه مینا - جنب شهرک فرهنگیان
 • 44540034
 • 44540042
 • info@kt-uast.ac.ir
 • Telegramkooshateh
 • Instagramkoosha_uni

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا می باشد