جمعه ٠٨ بهمن ١٤٠٠
اخبار > تابستان 1400


  چاپ        ارسال به دوست

دروس ترم تابستان 1400

تابستان 1400

✅✅✅✅قابل توجه دانشجویان کاردانی✅✅✅✅

 

دروس گروه عمومی و مهارت مشترک ارائه در ترم تابستان شامل دروس فوق است.👆👆

 

▪️از گروه معارف اسلامی فقط یک عنوان درسی می توانید انتخاب واحد نمایید.

▫️محدودیت تعداد درس در گروه مهارت مشترک وجود ندارد.

▪️دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک در تابستان فاقد آزمون متمرکز است.

▫️تعداد جلسات کلاسی در تابستان 6 جلسه و به صورت فشرده و با ساعاتی بیشتر برگزار می گردد.

▪️تعداد واحد انتخابی در ترم تابستان 6 واحد است مگر اینکه دانشجو با اخذ 8 واحد در ترم تابستان فارغ التحصیل گردد.(به شرط اینکه هیچ واحد دیگری برای انتخاب واحد و یا معرفی به استاد نداشته باشند.)

🌟در طول دوره کاردانی می بایست 4 واحد درسی کارورزی1 و کارورزی2 گذرانده شود.

▫️کارورزی1:توصیه بر این است که در تابستان انتخاب واحد شود.ضمناً دانشجویان ورودی 992 می توانند در تابستان انتخاب نمایند در ترم مهر 1400 درس کارورزی1 ارائه نمی گردد.

▪️کارورزی ۲ فقط برای دانشجویانی  در تابستان قابل ارایه می باشد که علاوه بر ثبت نمره کارورزی1 در سامانه  دارای شرایط زیر باشد:

🔸در تابستان فارغ التحصیل شود

🔸در مهر 1400 فارغ التحصیل شود.

⚠️به غیر از دو شرط فوق امکان اخذ کارورزی ۲ در تابستان وجود ندارد.

⚠️ضمناً در ترم مهر به دلیل محدودیت مدرس ، تعداد خیلی محدودی گروه کارورزی2 ارائه می گردد.

▫️رشته حسابداری صنعتی و مدیریت کسب و کار: دانشجویان ترم 3  به شرط فارغ التحصیلی در ترم مهر 1400 و دانشجویان ترم  4 و5 و 6 می توانند درس پروژه را در تابستان انتخاب واحد نمایند.

 

💥💥💥💥💥نمونه اخذ واحد در تابستان:💥💥💥💥💥💥

 

🎯کارورزی+یک درس گروه معارف 2 واحدی+یک درس مهارت مشترک =6 واحد

🎯 4 واحد درس عمومی+2 واحد درس مهارت مشترک=6 واحد

🎯  4 واحد مهارت مشترک+1درس عمومی 2 واحدی=6 واحد

🎯 6  واحد درس مهارت مشترک  انتخاب واحد شود.

 

▪️انتخاب واحد ترم تابستان 22 الی 25 تیر می باشد.

▫️شروع کلاسهای ترم تابستان از 26 تیرماه می باشد.

▪️پایان کلاسهای ترم تابستان 5 شهریورماه می باشد.

▫️امتحانات از 6 شهریور الی 12 شهریور می باشد.

 

📍با توجه به کندی و مشکل پرداخت شهریه در تاریخ انتخاب واحد ، از هم اکنون نسبت به پرداخت شهریه ترم تابستان اقدام نمایید.

 

💢💢💢دروس مهارت مشترک که می بایست در دوره دو ساله  کاردانی در هر رشته گذارنده شود شامل  4 درس به شرح ذیل می باشد:

 

❌کاردان فنی آسانسور:ایمنی و بهداشت-گزارش نویسی-کارآفرینی-اصول سرپرستی

❌کاردان فنی تاسیسات صنعتی:ایمنی و بهداشت-گزارش نویسی-اصول سرپرستی-کاربرد فناوری اطلاعات

❌کاردان فنی اینترنت و شبکه های گسترده:اصول سرپرستی-اخلاق حرفه ای-کارآفرینی-گزارش نویسی

❌کاردان فنی جوشکاری:اصول سرپرستی-کارآفرینی-مهارتها و قوانین کسب و کار-گزارش نویسی

❌کاردان فنی برق صنعتی:مبانی کنترل کیفیت-ایمنی و بهداشت-کاربرد فناوری اطلاعات-کارآفرینی

❌کاردان فنی الکترونیک صنعتی:کاربرد فناوری اطلاعات-کارآفرینی-اصول سرپرستی-مبانی کنترل کیفیت

❌کاردان فنی نقشه کشی :گزارش نویسی-اصول سرپرستی-ایمنی و بهداشت-کارآفرینی

❌کاردان فنی ماشین افزار:اخلاق حرفه ای-ایمنی و بهداشت-گزارش نویسی-مهارتها و قوانین کسب و کار

❌کاردان فنی مکانیک خودرو:کاربرد فناوری اطلاعات-اصول سرپرستی-مهارتها و قوانین کسب و کار-مبانی کنترل کیفیت

❌کاردان حرفه ای حسابداری صنعتی:کارآفرینی-کاربرد فناوری اطلاعات-مهارتها و قوانین کسب و کار-خدمات الکترونیک

❌کاردان فنی ایمنی و حفاظت فنی کار: کاربرد فناوری اطلاعات-اخلاق حرفه ای-اصول سرپرستی-گزارش نویسی

❌کاردان فنی بازرگانی انبارداری:مستدسازی-کارآفرینی-اخلاق حرفه ای-ایمنی و بهداشت محیط کار

❌کاردان فنی مدیریت کسب و کار:اخلاق حرفه ای-خدمات الکترونیک-کاربرد فناوری اطلاعات-مهارتها و قوانین کسب و کار

❌کاردان فنی تولید کفش:کاربرد فناوری اطلاعات-اصول سرپرستی-گزارش نویسی-اخلاق حرفه ای

❌کاردان فنی نصب و نگهداری جرثقیل:گزارش نویسی-اصول سرپرستی-ایمنی و بهداشت محیط کار-اخلاق حرفه ای

✅✅✅✅قابل توجه دانشجویان کارشناسی✅✅✅✅

 

دروس گروه عمومی و مهارت مشترک ارائه در ترم تابستان شامل دروس فوق است.👆👆

 

▪️از گروه معارف اسلامی فقط یک عنوان درسی می توانید انتخاب واحد نمایید.

▫️محدودیت تعداد درس در گروه مهارت مشترک وجود ندارد.

▪️دروس گروه معارف اسلامی و مهارت مشترک در تابستان فاقد آزمون متمرکز است.

▫️تعداد جلسات کلاسی در تابستان 6 جلسه و به صورت فشرده و با ساعاتی بیشتر برگزار می گردد.

▪️تعداد واحد انتخابی در ترم تابستان 6 واحد است مگر اینکه دانشجو با اخذ 8 واحد در ترم تابستان فارغ التحصیل گردد.(به شرط اینکه هیچ واحد دیگری برای انتخاب واحد و یا معرفی به استاد نداشته باشند.)

🌟در طول دوره کاردانی می بایست 4 واحد درسی کارورزی1 و کارورزی2 گذرانده شود.

▫️کارورزی1:توصیه بر این است که در تابستان انتخاب واحد شود.ضمناً دانشجویان ورودی 992 می توانند در تابستان انتخاب نمایند در ترم مهر 1400 درس کارورزی1 ارائه نمی گردد.

▪️کارورزی ۲ فقط برای دانشجویانی  در تابستان قابل ارایه می باشد که علاوه بر ثبت نمره کارورزی1 در سامانه  دارای شرایط زیر باشد:

🔸در تابستان فارغ التحصیل شود

🔸در مهر 1400 فارغ التحصیل شود.

⚠️به غیر از دو شرط فوق امکان اخذ کارورزی ۲ در تابستان وجود ندارد.

⚠️ضمناً در ترم مهر به دلیل محدودیت مدرس ، تعداد خیلی محدودی گروه کارورزی2 ارائه می گردد.

▫️دانشجویان ترم 3  به شرط فارغ التحصیلی در ترم مهر 1400 و دانشجویان ترم  4 و5 و 6 می توانند درس پروژه را در تابستان انتخاب واحد نمایند.

 

💥💥💥💥💥نمونه اخذ واحد در تابستان:💥💥💥💥💥💥

 

🎯کارورزی+یک درس گروه معارف 2 واحدی+یک درس مهارت مشترک =6 واحد

🎯 1 واحد درس عمومی+2 واحد درس مهارت مشترک+2 واحد گروه معارف اسلامی=5 واحد

🎯  4 واحد مهارت مشترک+1درس عمومی 2 واحدی=6 واحد

🎯 6  واحد درس مهارت مشترک  انتخاب واحد شود.

🎯 3 واحد پروژه+2 واحد کارورزی+ورزش=6

🎯 2 واحد پروژه+2 واحد کارورزی+یک درس گروه معارف یا مهارت مشترک=6

🎯 4 واحد درس جبرانی+کارورزی=6

🎯 2  واحد جبرانی + یک درس مهارت مشترک یا گروه معارف+کارورزی=6

 

▪️انتخاب واحد ترم تابستان 22 الی 25 تیر می باشد.

▫️شروع کلاسهای ترم تابستان از 26 تیرماه می باشد.

▪️پایان کلاسهای ترم تابستان 5 شهریورماه می باشد.

▫️امتحانات از 6 شهریور الی 12 شهریور می باشد.

 

📍با توجه به کندی و مشکل پرداخت شهریه در تاریخ انتخاب واحد ، از هم اکنون نسبت به پرداخت شهریه ترم تابستان اقدام نمایید.

 

💢💢💢دروس مهارت مشترک که می بایست در دوره دو ساله  کارشناسی در هر رشته گذرانده شود شامل  3 درس به شرح ذیل می باشد:

 

❌مهندسی فناوری آسانسور:مدیریت منابع انسانی-کنترل پروژه-مهارتهای مسئله یابی

❌مهندسی فناوری مکانیک خودرو:مدیریت کسب و کار-اصول و فنون مذاکره-تحلیل هزینه و منفعت

❌مهندسی فناوری بازرسی جوش:مدیریت منابع انسانی-مدیریت کسب و کار-تحلیل هزینه و منفعت

❌مهندسی فناوری کنترل ابزاردقیق:کنترل پروژه-مهارتهای مسئله یابی-اصول و فنون مذاکره

❌مهندسی فناوری الکترونیک :مهارتهای مسئله یابی -اصول و فنون مذاکره - کنترل پروژه

❌مهندسی فناوری نقشه کشی صنعتی:مهارتهای مسئله یابی-مدیریت کسب و کار-کنترل پروژه

❌مهندسی فناوری ماشین افزار:مدیریت کسب و کار-مهارتهای مسئله یابی-کنترل پروژه

❌مهندسی فناوری فناوری اطلاعات و ارتباطات:اصول و فنون مذاکره-کنترل پروژه-مهارتهای مساله یابی

❌مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی:مهارتهای مساله یابی-مدیریت کسب  و کار – کنترل پروژه

❌کارشناسی حرفه ای حسابداری صنعتی:مهارتهای مسئله یابی-مدیریت منابع انسانی-روانشناسی کار

❌کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار:اصول و فنون مذاکره-مدیریت منابع انسانی-روانشناسی کار

❌کارشناسی حرفه ای ایمنی ،سلامت و محیط  زیست صنایع:مدیریت منابع انسانی-مهارتهای مسئله یابی-روانشناسی کار

❌کارشناسی حرفه ای مدیریت تجاری سازی::مدیریت کسب و کار و بهره وری-مهارتهای مساله یابی-تحلیل هزینه و منفعت


١٢:٥٥ - چهارشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٩    /    شماره : ٨٧٠    /    تعداد نمایش : ٢١٧٢تماس با ما


  • کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج - سه راه شیشه مینا - جنب شهرک فرهنگیان
  • 44540034
  • 44540042
  • info@kt-uast.ac.ir
  • Telegramkooshauniversity
  • Instagramkoosha_uni

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا می باشد