دوشنبه ١٧ مرداد ١٤٠١
اخبار پروژه و کارآموزی

اطلاعيه پروژه (ترم 922)

(موارد ذيل شامل دانشجويان رشته نرم افزار و حسابداري در مقطع كارداني كه واحد پروژه دارند، نمي گردد.)

قابل توجه كليه دانشجوياني كه در ترم جاري (922) واحد پروژه را اخذ نموده اند، لطفا به موارد ذيل توجه نمايند:

1) انتخاب استاد راهنما از ليست ارائه شده.( ليست فوق از طريق سايت كوشا، قسمت ارتباط با صنعت  اطلاع رساني خواهد شد.)

2) دريافت فرم پيشنهاد پروژهاز سايت كوشا ، قسمت ارتباط با صنعت و مراجعه به استاد راهنماي انتخابي و سپس فرم با راهنمايي و پيشنهاد پروژه از سوي استاد راهنما تكميل گرددو پس از امضاي استاد راهنما به دفتر پروژه ها تحويل گردد.

3)تشكيل شوراي پروژهو بررسي پروژه هاي ارائه شده در شورا و پس از آن پروژه هايي كه در شورا تصويب شده از طريق سايت مركز  به دانشجويان اعلام خواهد گرديد.

4)   پس از تاييد پروژه در شورا ، دانشجويان موظفند فرم تصويب پروژهرا از سايت ، قسمت ارتباط با صنعت پرينت گرفته و با امضاي استاد راهنما و امضاي قسمت تعهد نامه به دفتر پروژه ها تحويل دهند تا اسم دانشجو و استاد راهنما در سيستم آموزش ثبت گردد .(درصورت عدم تحويل فرم فوق ، اسامي در سيستم ثبت نمي گردد و مسئوليت به عهده دانشجو خواهد بود)

5)در اين مرحله دانشجو مي تواند با استاد راهنما در ارتباط بوده و مراحل پروژه را با كمك و راهنمايي استاد به پيش ببرد.

6)در پايان ترم دانشجو موظف است تاييديه كتبي استاد راهنما مبني بر تكميل شدن پروژه فوق را به دفتر پروژه ها تحويل دهد تا نسبت به برگزاري جلسه دفاعيهاقدام شود.(به استثناي دانشجويان مقطع كارداني كه دفاعيه ندارند و فرم ارزشيابي نهايي پروژه كارداني را پس از تاييد و امضاي استاد راهنما به همراه دستگاه ساخته شده و مستندات پروژه كه به صورت صحافي و cd و يا فلش ارائه خواهد شد را به دفتر پروژه ها تحويل خواهند داد.)

7)   دانشجويان مقطع كارشناسي موظفند در جلسه دفاعيهمستندات پروژه را به صورت صحافي و cdو دستگاه ساخته شده و فايل پاورپوينت دفاعيه را به نماينده مركز كه در جلسه حضور دارد، ارائه دهند  تا نمره ايشان در سيستم ثبت گردد.( در صورتي كه استاد راهنما هم نسخه اي از صحافي را از دانشجو بخواهد ، دانشجويان موظفند دو نسخه صحافي و cd  آماده نمايند.)

(آخرين مهلت جهت تعيين استاد راهنما و تحويل فرم پيشنهاد پروژه به دفتر پروژه ها تا پايان فروردين 1393مي باشد و پس از تاريخ فوق هيچ فرمي دريافت نمي گردد، ضمنا ظرفيت هر استاد راهنمايي 13 دانشجو مي باشد و به محض تكميل ظرفيت، دانشجويان  قادر به دريافت پروژه با آن استاد راهنما نخواهند بود.)
اسامي اساتيد راهنما جهت اخذ واحد پروژه  (ترم 922) :

·    رشته آسانسور:

-    دانشجويان رشته مهندسي تكنولوژي آسانسوريك واحد كارورزي دارند كه همان پروژه محسوب مي گردد و بايد مراحل پروژه را طي نمايند و استاد راهنما انتخاب كنند.

-دانشجويان رشته مهندسي فناوري آسانسور(واحد كارورزي 1 و كارورزي 2 را به عنوان كارآموزي مي گذرانند كه بايد به مدير گروه رشته آسانسور مراجعه نمايند )و در ترم پاياني يك واحد پروژه خواهند داشت كه مراحل پروژه را بايد طي نمايند.

اسامي اساتيد راهنما:

1)    آقاي مهندس حريري

2)   آقاي مهندس خرمي

3)  آقاي مهندس بروجردي

4)  آقاي مهندس اسكافي

5)   آقاي مهندس عاشورزاده (عناوين پروژه هاي پيشنهادي آقاي مهندس عاشورزاده برروي سايت، قسمت ارتباط با صنعت مي باشد، دانشجويان مي توانند پس از انتخاب عنوان، فرم پيشنهاد پروژه را تكميل و پس از امضاي مهندس عاشورزاده به دفتر پروژه ها تحويل دهند تا در شوراي پروژه بررسي گردد.)

 

  

·      رشته تكنولوژي كنترل (مقطع كارشناسي سه گرايش : فرآيند، ساخت وتوليد و ابزار دقيق) :

 

1)    آقاي دكتر ناظريان (ظرفيت تكميل شده است)

2)   آقاي مهندس بروجردي

3)  آقاي مهندس عاشورزاده (عناوين بر روي سايت مي باشد.)

4)  آقاي مهندس نجفي

5)   آقاي مهندس معيني نميني

6)   آقاي مهندس عراقي

7)  آقاي مهندس معقول

8)  آقاي مهندس صموتي

 

·       رشته تكنولوژي كنترل (مقطع كارداني) : (دانشجويان مقطع كارداني پس از تصويب پروژه موظفند فرم تصويب پروژه مقطع كاردانيرا ازسايت ، قسمت ارتباط با صنعت گرفته و پس از امضاي استاد راهنما به دفتر پروژه ها تحويل دهند.)

 

1)    آقاي مهندس طالبي (ظرفيت تكميل شده است).

2)   آقاي مهندس نجفي

3) آقاي مهندس عراقي

4)  آقاي مهندس برهان

 

·      رشته مكانيك خودرو(مقطع كارشناسي) :

 

1)    آقاي مهندس بري

2)   آقاي مهندس اصفهاني

3) آقاي مهندس فرد سوار

4)  آقاي مهندس چاجي(عناوين پيشنهادي بر روي سايت مي باشد و روز هاي حضور ايشان در مركز اطلاع رساني خواهد شد.)

5)  آقاي دكتر زال

6)  آقاي مهندس سجادي

توجه : ( كليه دانشجويان رشته مكانيك خودرو كه از مركز علمي-كاربردي انجمن صنفي به مركز كوشا آمده اند و واحد پروژه را براي ترم جاري اخذ نموده اند و يا براي ترم تابستان اخذ خواهند نمود نيز مي توانند به اساتيد فوق مراجعه نمايند و پروژه خود را طبق مراحل انجام دهند.)

 

·      رشته ماشين افزار (مقطع كارشناسي) :

 

1)    آقاي دكتر حق شناس

2)   آقاي مهندس سجادي

3) آقاي مهندس عاشورزاده(عناوين پيشنهادي برروي سايت مي باشد.)

4)  آقاي مهندس فاطمي

5)  آقاي مهندس اصلاني منش

·      رشته نقشه كشي صنعتي (مقطع كارشناسي، براي ترم تابستان) :


1)    آقاي مهندس خواجه حسيني

2)   آقاي مهندس موسوي

3) آقاي مهندس اصفهاني

 

تماس با ما


  • کیلومتر 4 جاده مخصوص کرج - سه راه شیشه مینا - جنب شهرک فرهنگیان
  • 44540034
  • 44540042
  • info@kt-uast.ac.ir
  • Telegramkooshauniversity
  • Instagramkoosha_uni

 

 

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز آموزش علمی کاربردی کوشا می باشد